Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcscspn - szuka w łańcuchu szerokich znaków dowolnego znaku z zadanego
    zbioru

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcscspn(const wchar_t *wcs, const wchar_t *reject);

OPIS

    Funkcja wcscspn jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcspn(3).
    Określa ona długość najdłuższego początkowego segmentu wcs, który w
    całości składa się ze znaków nie wymienionych w reject. Innymi słowy,
    szukane jest pierwsze wystąpienie szerokiego znaku wymienionego w
    reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcscspn zwraca liczbę  szerokich  znaków  w  najdłuższym
    początkowym segmencie wcs, składającym się w całości ze znaków nie
    wymienionych w reject. Innymi słowy, zwracana jest pozycja pierwszego
    znaku wcs, należącego do zbioru znaków z reject lub wartość wcslen(wcs,
    jeśli takiego znaku nie ma.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    strcspn(3), wcspbrk(3), wcsspn(3)