Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcslen - określa długość łańcucha szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcslen(const wchar_t *s);

OPIS

    Funkcja wcslen jest szerokoznakowym odpowiednikiem strlen(3). Określa
    ona długość łańcucha szerokich znaków, wskazywanego przez s, nie licząc
    kończącego znaku L'\0'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja zwraca liczbę szerokich znaków w s.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    strlen(3)