Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcsncasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej
    długości, ignorując wielkość liter

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int wcsncasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja wcsncasecmp jest  szerokoznakowym  odpowiednikiem  funkcji
    strncasecmp(3). Porównuje ona łańcuch szerokich znaków, wskazywanym
    przez s1 z łańcuchem szerokich znaków, wskazywanym przez s2. szerokich
    znaków z każdego łańcucha.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcsncasecmp zwraca zero jeśli po przycięciu do n znaków,
    łańcuchy s1 i s2 są jednakowe (poza różnicami w rozmiarach liter).
    Zwraca  też wartość dodatnią, gdy przycięty s1 jest większy od
    przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter). Wartość  ujemna
    zwracana jest gdy przycięty s1 jest mniejszy od przyciętego s2 (z
    ignorowaniem rozmiarów liter).

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    strncasecmp(3), wcsncmp(3)

UWAGI

    Zachowanie funkcji wcsncasecmp zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących
    ustawień locale.