Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       j0,  j0f,  j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl, y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l,
       yn, ynf, ynl - funkcje Bessela

SKŁADNIA

       #include <math.h>
       double j0(double x);
       double j1(double x);
       double jn(int n, double x);
       double y0(double x);
       double y1(double x);
       double yn(int n, double x);

       float j0f(float x);
       float j1f(float x);
       float jnf(int n, float x);
       float y0f(float x);
       float y1f(float x);
       float ynf(int n, float x);

       long double j0l(long double x);
       long double j1l(long double x);
       long double jnl(int n, long double x);
       long double y0l(long double x);
       long double y1l(long double x);
       long double ynl(int n, long double x);

OPIS

       Funkcje j0() i j1()  zwracają  wartość  w  punkcie  x  funkcji  Bessela
       pierwszego  rodzaju  rzędów,  odpowiednio,  0  i 1. Funkcja jn() zwraca
       wartość w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzędu n.

       Funkcje y0() i y1()  zwracają  wartość  w  punkcie  x  funkcji  Bessela
       drugiego  rodzaju  rzędów,  odpowiednio,  0  i  1.  Funkcja yn() zwraca
       wartość w punkcie x funkcji Bessela drugiego rodzaju rzędu n.

       Dla funkcji y0(), y1() i yn() wartość x musi być dodatnia. Dla ujemnych
       wartości x, funkcje te zwracają -HUGE_VAL.

       Funkcje  j0f()  itp.  oraz  j0l()  itp. są wersjami zwracającymi wynik,
       odpowiednio, jako wartość typu float i long double.

ZGODNE Z

       Funkcje zwracające wartosc typu double są zgodne z  SVID  3,  BSD  4.3,
       XPG4 i POSIX 1003.1-2001. Pozostałe funkcje istnieją przez analogię, na
       kilku platformach.

BŁĘDY

       W wartościach zwracanych przez j0(),  j1()  i  jn()  dla  argumentów  x
       pomiędzy -8 a 8 występują błędy rzędu do 2e-16 .

                                  2002-08-25                             J0(3)