Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-old - stary format binarnego pakietu Debiana

SKŁADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format  .deb jest formatem binarnego pakietu Debiana. Ta strona
    podręcznika opisuje stary format, używany przed wersją 0.93 Debiana.
    Szczegóły nowego formatu można znaleźć w deb(5).

FORMAT

    Plik składa się z dwu linii informacji o formacie jako tekst ASCII, po
    których następują dwa połączone pliki ustar spakowane gzipem.

    Pierwszą linią jest numer wersji formatu, wyrównany do 8 cyfr. Dla
    starego formatu numer ten wynosi 0.939000.

    W drugiej linii jest zapisana liczba dziesiętna (bez początkowych zer)
    podające długość pierwszego zgzipowanego pliku tar.

    Każda z tych linii jest zakończona pojedynczym znakiem nowej linii.

    Pierwszy plik tar zawiera informacje kontrolne, jako serię zwyczajnych
    plików.  Zawsze musi być obecny plik control zawierający główne
    informacje kontrolne.

    W bardzo starych archiwach, pliki w archiwum kontrolnym mogły być
    umieszczone w podkatalogu DEBIAN. W takim wypadku katalog DEBIAN będzie
    występował również w archiwum kontrolnym, które będzie zawierało pliki
    tylko w tym katalogu. Opcjonalnie archiwum kontrolne może zawierać
    również wpis dla ".", czyli katalogu bieżącego.

    Drugim skompresowanym archiwum tar jest archiwum systemu plików,
    zawierające nazwy ścieżek relatywne do głównego katalogu systemu, na
    którym będą instalowane. Nazwy te nie zaczynają się od ukośników.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008