Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-override - plik nadpisań archiwum Debiana

SKŁADNIA

    override

OPIS

    Chociaż  większość  informacji o pakiecie można znaleźć w pliku
    kontrolnym, to niektóre z nich, związane z umiejscowieniem plików w
    dystrybucji, a nie z zależnościami i opisem pakietu, muszą być
    wypełnione przez carów dystrybucji, a nie przez opiekuna. Do tego służy
    plik nadpisań.

    Plik nadpisań ma prosty format pól rozdzielonych białymi znakami
    (spacjami). Dozwolone są komentarze (zaczynające się od #).

      pakiet priorytet sekcja [informacje-o-opiekunie]

    pakiet jest nazwą pakietu. Ignorowane są wpisy w pliku nadpisań
    dotyczące pakietów nie znajdujących się w drzewie pakietów binarnych.

    priorytet i sekcja umiejscawiają pakiet w drzewie wydania; nie powinny
    się znajdować w pliku kontrolnym. Jeżeli pakiet zostanie znaleziony w
    podkatalogu katalogu_bin, to będzie sprawdzony względem sekcji.

    informacje_o_opiekunie, jeżeli są obecne, mogą być albo samą nazwą
    opiekuna bezwarunkowego nadpisania, albo są w postaci stary_opiekun =>
    nowy_opiekun, by przeprowadzić zamianę informacji o opiekunie.

    Pliki nadpisań używane do stworzenia oficjalnego pliku Packages można
    znaleźć w katalogu indices na każdym mirrorze Debiana.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008