Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-shlibs - plik z informacjami o bibliotekach współdzielonych w
    Debianie

OPIS

    Pliki shlibs odwzorowują nazwy i wersje (tzw. sonames) bibliotek
    współdzielonych  na  zależności odpowiednie dla pliku kontrolnego
    pakietu. W każdej linii może być umieszczony tylko jeden wpis. Puste
    linie nie mogą występować. Linie zaczynające się od znaku # są uważane
    za komentarze i ignorowane. Wszystkie pozostałe linie muszą mieć
    następujący format:

       [tag:] biblioteka wersja zalenoci

    Pola biblioteka i wersja są oddzielone od siebie białymi znakami
    (spacjami), a pole zalenoci rozciąga się do końca linii. Pole tag
    jest opcjonalne i zazwyczaj nie jest potrzebne.

    Dalsze szczegóły można znaleźć w Zasadach polityki Debiana.

PRZYKŁADY

    Plik shlibs dla typowego pakietu z bibliotekami, nazwanego libcrunch1,
    dostarczającego  tylko  jedną  bibliotekę,  której  soname  to
    libcrunch.so.1, może wyglądać tak:

       libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)

    Pole zalenoci musi wymieniać najnowszą wersję pakietu, w której
    dodano nowe symbole do biblioteki: w powyższym przykładzie nowe symbole
    były dodane do wersji 1.2 biblioteki libcrunch. Nie jest to jedyny
    powód,dla którego zależności mogą być zawężane; szczegóły można znaleźć
    w dokumencie "Zasady polityki Debiana".

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-shlibdeps(1), deb-symbols(5).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008