Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-symbols  -  plik z rozszerzonymi informacjami o bibliotekach
    współdzielonych w Debianie

SKŁADNIA

    symbole

OPIS

    Format  wpisów  określających  rozszerzone  zależności  bibliotek
    współdzielonych w tych plikach jest następujący:

    <soname biblioteki> <szablon głównych zależności>
    [ | <alternatywny szablon zależności> ]
    [ ... ]
    [ * <nazwa-pola>: <wartość pola> ]
    [ ... ]
    <symbol> <minimalna wersja>[ <id szablonu zależności> ]

    Wersja biblioteki jest dokładną wartością pola SONAME, jak ją wypisuje
    objdump(1). Szablon zalenoci jest zależnością, w której #MINVER# jest
    dynamicznie zamieniane albo przez zależność wersji w postaci "(>=
    minimalna wersja)", albo jest usuwane (jeżeli wystarcza niewersjonowana
    zależność).

    Z każdym wyeksportowanym symbolem (wymienionym jako nazwa@wersja, gdzie
    wersja jest równa "Base", jeśli biblioteka nie jest wersjonowana) jest
    skojarzona minimalna wersja w szablonie zależności (główny szablon
    zależności jest używany, jeżeli nie podano id szablonu zalenoci).
    Alternatywne szablony zależności są kolejno numerowane, pierwszy ma
    numer 1, drugi - 2, itd.

    Każdy wpis dotyczący biblioteki może mieć także parę pól zawierających
    metadane. Pola te są przechowywane w liniach zaczynających się od znaku
    gwiazdki. Obecnie, jedynym poprawnym polem jest Build-Depends-Package,
    które  określa nazwę pakietu "-dev" skojarzonego z biblioteką i
    używanego przez dpkg-shlibdeps do upewnienia się, że wygenerowana
    zależność jest co najmniej tak restrykcyjna jak odpowiadająca jej
    zależność czasu budowania.

PRZYKŁADY

  Prosty plik symboli
    libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
    DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
    FtpAccess@Base 3.1-1-6
    [...]

  Zaawansowany plik symboli
    libGL.so.1 libgl1
    | libgl1-mesa-glx #MINVER#
    * Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
    publicGlSymbol@Base 6.3-1
    [...]
    implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
    [...]

ZOBACZ TAKŻE

    http://wiki.debian.org/Projects/ImprovedDpkgShlibdeps
    dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gensymbols(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008