Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-triggers - wyzwalacze dla pakietów

SKŁADNIA

    wyzwalacze

OPIS

    Pakiet deklaruje swój związek z pewnym wyzwalaczem lub wyzwalaczami,
    załączając plik triggers warunków uruchomienia wyzwalaczy w swoim
    archiwum kontrolnym (czyli DEBIAN/triggers podczas tworzenia pakietu).

    Ten plik zawiera dyrektywy, po jednej w linii. Początkowe i końcowe
    spacje oraz wszystkie znaki po pierwszym # w liniach są usuwane, zaś
    puste linie są ignorowane.

    Aktualnie wspierane dyrektywy kontrolne wyzwalaczy:

      interest nazwa-wyzwalacza

      Określa, że pakiet będzie uruchamiał nazwany wyzwalacz. Wszystkie
      wyzwalacze interesujące dla pakietu muszą być wymienione z użyciem
      tej dyrektywy w pliku kontrolnym triggers.

      activate nazwa-wyzwalacza

      Powoduje, że zmiany stanu pakietu aktywują określony wyzwalacz.
      Aktywacja wyzwalacza nastąpi na początku następujących operacji:
      unpack, configure, remove (dodany do obsługi pakietów będących w
      konflikcie), purge i deconfigure.

      Jeśli  pakiet zniknie podczas rozpakowywania innego pakietu,
      wyzwalacz zostanie aktywowany gdy zniknięcie zostanie odnotowane
      pod  koniec  operacji  unpack. Przetwarzanie wyzwalaczy oraz
      przejście   pakietu   ze   stanu   "wyzwalacze-oczekujące"
      (triggers-awaited) do stanu "zainstalowany" nie powodują aktywacji
      wyzwalaczy. W  przypadku  rozpakowywania  aktywowane  zostaną
      wyzwalacze wymienione zarówno w starej jak i w nowej wersji
      pakietu.

    Nieznane dyrektywy są błędami uniemożliwiającymi instalację pakietu.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-trigger(1), dpkg(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008