Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb - format binarnego pakietu Debiana

SKŁADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format .deb jest formatem pliku binarnego pakietu Debiana. Jest
    rozumiany przez dpkg 0.93.76 i późniejsze i domyślnie generowany przez
    wszystkie wersje dpkg większe niż 1.2.0 i wszystkie wersje i386/ELF
    począwszy od 1.1.1elf.

    Opisany tu format jest używany od wersji 0.93 Debiana; szczegóły
    starego formatu są opisane w dpkg-deb(5).

FORMAT

    Plik ten jest archiwum ar mającym liczbę magiczną z !<arch>.

    Pierwszy składnik nazywa się debian-binary i zawiera serię linii
    rozdzielonych znakami nowej linii. Obecnie plik ten zawiera tylko jedną
    linię - numer wersji formatu, który - w czasie pisania tej strony
    podręcznika - wynosił 2.0. Programy obsługujące archiwa w nowym
    formacie powinny być gotowe na obsłużenie zmiany liczby pobocznej (po
    kropce) oraz na obecność nowych linii, które powinny ignorować.

    Jeżeli zmieni się główna liczba numeru wersji (liczba przed kropką),
    oznacza to, że wprowadzone zmiany w formacie są niekompatybilne z
    poprzednią wersją i program powinien się zatrzymać. Jeżeli się nie
    zatrzyma,  to  powinien  kontynuować  działanie aż do napotkania
    nieoczekiwanego składnika w archiwum (chyba, że występuje on na końcu),
    tak jak to opisano poniżej.

    Drugi wymagany składnik nazywa się control.tar.gz. Jest to spakowane
    archiwum tar zawierające informacje kontrolne pakietu, jako serię
    plików tekstowych, wśród których wymaganym plikiem jest control,
    zawierający podstawowe informacje kontrolne. Archiwum tar może zawierać
    opcjonalny wpis dotyczący bieżącego katalogu ".".

    Trzeci, ostatni wymagany, członek nazywa się data.tar.gz. Zawiera
    archiwum systemu plików w postaci spakowanego gzipem archiwum tar.

    Członkowie ci muszą występować w tym powyższym porządku. Implementacje
    powinny ignorować jakiekolwiek dodatkowe składniki występujące po
    data.tar.gz. Kolejne składniki mogą zostać zdefiniowane w przyszłości i
    (jeżeli  będzie  to  możliwe)  będą umieszczone po trzech wyżej
    wymienionych. Dodatkowe składniki, dla których wymagane by było ich
    umieszczenie przed data.tar.gz i które powinny być ignorowane przez
    starsze programy, będą miały nazwy  zaczynające  się  od  znaku
    podkreślenia "_".

    Te nowe składniki, które nie będą mogły zostać zignorowane, zostaną
    umieszczone przed data.tar.gz, a ich nazwy będą się zaczynać od znaku
    innego niż podkreślenie, lub (co jest bardziej prawdopodobne) spowodują
    zwiększenie głównej (major) wersji formatu pliku deb.

ZOBACZ TAKŻE

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008