Provided by: adduser_3.108ubuntu1_all bug

NAZWA

    /etc/deluser.conf  -  plik  konfiguracyjny programów deluser(8) i
    delgroup(8).

OPIS

    The file /etc/deluser.conf contains defaults  for  the  programs
    deluser(8) and delgroup(8). Each option takes the form option = value.
    Double or single quotes are allowed around the value.  Comment lines
    must have a hash sign (#) at the beginning of the line.

    deluser(8)  and  delgroup(8)  also  read  /etc/adduser.conf,  see
    adduser.conf(8); settings in deluser.conf may overwrite settings made
    in adduser.conf.

    Poprawne są następujące opcje:

    REMOVE_HOME
       Removes the home directory and mail spool of the user to be
       removed. Value may be 0 (don't delete) or 1 (do delete).

    REMOVE_ALL_FILES
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest
       usuwany użytkownik. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to REMOVE_HOME
       nie ma żadnego efektu. Wartością tej opcji może być 0 lub 1.

    BACKUP Jeżeli uaktywniono  REMOVE_HOME  lub  REMOVE_ALL_FILES,  to
       wszystkie pliki przed usunięciem są archiwizowane. Domyślną
       nazwą pliku archiwum jest nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w
       katalogu określonym w opcji BACKUP_TO. Jako metodę kompresji
       wybiera się najlepszą spośród tych, które są dostępne. Wartością
       tej opcji może być 0 lub 1.

    BACKUP_TO
       Jeżeli uaktywniono BACKUP, to BACKUP_TO określa nazwę katalogu,
       w którym są zapisywane pliki z kopiami zapasowymi. Domyślną
       wartością jest katalog bieżący.

    NO_DEL_PATHS
       Lista wyrażeń regularnych rozdzielonych spacjami. Według tych
       wyrażeń są sprawdzane wszystkie pliki przeznaczone do usunięcia
       z powodu usuwania katalogów domowych albo z powodu usuwania
       plików, których właścicielem jest dany użytkownik. Jeżeli plik
       pasuje do wyrażenia, to nie jest usuwany. Wartością domyślną
       jest lista katalogów systemowych, oprócz /home.

       In other words: By default only files below /home belonging to
       that specific user are going to be deleted.

    ONLY_IF_EMPTY
       Usuwa  grupę,  tylko wtedy gdy nie należy do niej żaden
       użytkownik. Wartością domyślną jest 0.

    EXCLUDE_FSTYPES
       Wyrażenie regularne opisująca wszystkie systemy plików, które
       powinny być pominięte podczas wyszukiwania plików użytkownika
       przeznaczonych  do  usunięcia.  Wartość  domyślna   to
       "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs)".

PLIKI

    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE

    deluser(8), delgroup(8), adduser.conf(5)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.