Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    dialups - plik terminalowych linii telefonicznych

OPIS

    Z dostępem do systemu przez linię telefoniczną związane są dwa pliki
    konfiguracyjne: /etc/d_passwd, zawierający hasła  i  /etc/dialups,
    zawierający linie. W każdym wierszu pliku dialups zawarta jest nazwa
    pliku specjalnego linii terminalowej, do której podłączony jest modem:

        /dev/tty12
        /dev/tty13

    Warto jest ująć w nim wszystkie linie z dostępem modemowym. Połączenie
    z linii pominiętej nie będzie dodatkowo weryfikowane - użytkownicy
    łączący się nią nie będą musieli podawać hasła telefonicznego.

ZOBACZ TAKŻE

    dpasswd(1), login(1), d_passwd(5).

                                   DIALUPS()