Provided by: dpkg_1.14.20ubuntu6_i386 bug

NAZWA

    dpkg.cfg - plik konfiguracyjny programu dpkg

OPIS

    Plik  ten zawiera domyślne opcje programu dpkg. W każdej linii
    wymieniona jest pojedyncza opcja, dokładnie taka sama jak normalna
    opcja linii poleceń programu dpkg, z wyjątkiem tego, że nie są używane
    początkowe myślniki. Można używać komentarzy, zaczynając linię znakiem
    hash ("#").

PLIKI

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
    ~/.dpkg.cfg

AUTOR

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierający listę osób, które
    przyczyniły się do rozwoju programu dpkg.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008