Provided by: dselect_1.14.20ubuntu6_i386 bug

NAZWA

    dselect.cfg - plik konfiguracyjny programu dselect

OPIS

    Plik ten zawiera domyślne opcje programu dselect. W każdej linii
    wymieniona jest pojedyncza opcja, dokładnie taka sama, jak normalna
    opcja linii poleceń programu dselect z wyjątkiem tego, że nie są
    używane początkowe myślniki. Można używać komentarzy, zaczynając linię
    znakiem hash ("#").

PLIKI

    /etc/dpkg/dselect.cfg
    ~/.dselect.cfg

AUTOR

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierający listę osób, które
    przyczyniły się do rozwoju programu dselect.

ZOBACZ TAKŻE

    dselect(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008