Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    intro - Wprowadzenie do formatów plików

OPIS

    Ten rozdział opisuje różne formaty plików i protokoły, a także używane
    struktury C.

AUTORZY

    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony
    man. Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

    W tłumaczeniu stron podręcznika man z pakietu man-pages, należących do
    sekcji 5, w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udział (kolejność alfabetyczna):

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       Wiktor Joseph Lukasik <wiktorlu@technologist.com>

       Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>

       Piotr Pogorzelski <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>

       Bartek Sowa <bartowl@kki.net.pl>