Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem

OPIS

    Plik /etc/issue jest plikiem tekstowym, zawierającym komunikat lub
    tekst identyfikacyjny systemu, który ma być wypisany przed tekstem
    zachęty do zalogowania. Jeżeli jest on obsługiwany przez getty(1), to
    może zawierać różne sekwencje typu @znak i \znak. getty(1).

PLIKI

    /etc/issue

ZOBACZ TAKŻE

    getty(1), motd(5)