Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    motd - komunikat dnia

OPIS

    Zawartość /etc/motd jest wyświetlana przez login(1) po poprawnym
    zalogowaniu się, ale przed uruchomieniem powłoki zgłoszeniowej.

    Skrót "motd" oznacza "message of the day" (wiadomość/komunikat dnia).
    Plik ten był tradycyjnie używany do tego właśnie celu (wymaga znacznie
    mniej miejsca na dysku niż poczta do wszystkich użytkowników).

PLIKI

    /etc/motd

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), issue(5).