Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    virtual - format tabeli virtual programu Postfix

SKŁADNIA

    postmap /etc/postfix/virtual

OPIS

    Opcjonalna tabela virtual określa przeadresowania dla lokalnych i nie-
    lokalnych odbiorców lub domen. Przeadresowania te są wykorzystywane
    przez demona cleanup(8). Są one rekurencyjne.

    Przeadresowanie virtual stosowane jest tylko do adresu kopertowego
    odbiorcy i nie ma wpływu na nagłówki wiadomości. Można to traktować
    tak, jak zestaw reguł S0 Sendmaila. Ogólne przepisanie adresów z
    nagłówka i etykiety wykonuje się za pomocą odwzorowania canonical(5).

    Plik virtual służy jako wejście polecenia postmap(1). W wyniku jego
    działania  powstaje  zaindeksowany  plik w formacie dbm lub db,
    wykorzystywany do szybkiego wyszukiwania przez system pocztowy.  Po
    aktualizacji może upłynąć około minuty zanim zmiany staną się widoczne.
    Wydanie polecenia postfix reload eliminuje opóźnienie.

    Typowa realizacja domeny wirtualnej wygląda tak:

      domena.witrualna    cokolwiek (zawartość po prawej
                          bez znaczenia)
      uytk1@domena.witrualna adres1
      uytk2@domena.witrualna adres2, adres3

    Przy takim ustawieniu serwer SMTP akceptuje pocztę do domena.witrualna
    i  odrzuca pocztę do unknown@domena.witrualna jako niemożliwą do
    dostarczenia.

    Tabela virtual ma podany niżej format, przy czym odwzorowania są
    próbowane w takiej kolejności, w jakiej je tu wymieniono:

    odstępy i komentarze
       Puste linie są ignorowane, tak samo jak linie zaczynające się od
       `#'.

    uytkownik@domena adres, adres, ...
       Poczta do uytkownik@domena jest przeadresowywana na adres.  Ta
       postać na najwyższy priorytet.

    uytkownik adres, adres, ...
       Poczta do uytkownik@miejsce jest przeadresowywana na adres gdy
       miejsce jest równe $myorigin albo jeśli jest wymienione w
       $mydestination lub w $inet_interfaces.

       Ten sposób działania nakłada się na działanie lokalnej bazy
       alias(5).  Różnią się tym, że odwzorowanie virtual  można
       stosować także do adresów, które nie są lokalne.

    @domena adres, adres, ...
       Poczta do każdego użytkownika z domeny zostanie przeadresowana
       na adres. Ta postać ma najniższy priorytet.

    We wszystkich powyższych postaciach, gdy adres ma postać @innadomena,
    wynikiem jest ten sam użytkownik w innejdomenie. Działa to tylko dla
    pierwszego adresu w rozszerzeniu.

ROZSZERZANIE ADRESÓW

    Kiedy wyszukiwanie się nie powiedzie, a lokalna część adresu zawiera
    opcjonalny ogranicznik odbiorcy (np. uzytk+foo@domena), to wyszukiwanie
    jest powtarzane dla adresu nierozszerzonego (np. uzytk@domena), a
    niedopasowane rozszerzenie adresu przenosi się na wynik rozwinięcia.
    Kolejność dopasowań: uzytk+foo@domena, uzytk@domena, uzytk+foo, uzytk i
    @domena.

BŁĘDY

    W formacie tabeli nie są rozpoznawane konwencje cytowania.

PARAMETRY KONFIGURACYJNE

    Tego zagadnienia dotyczą szczególnie niższej wymienione parametry
    main.cf. W pliku main.cf Postfiksa można znaleźć szczegóły składni i
    wartości domyślne. Po zmianie konfiguracji należy użyć polecenia
    postfix reload.

    virtual_maps
       Lista tabel odwzorowań wirtualnych.

    Inne powiązane parametry:

    inet_interfaces
       Adresy interfejsów sieciowych, na których ten system otrzymuje
       pocztę.

    mydestination
       Lista domen, które są przez ten system pocztowy uważane za
       lokalne.

    myorigin
       Domena, która jest doklejana do lokalnie wysyłanej poczty.

    owner_request_special
       Powoduje specjalną obróbkę adresów owner-xxx i xxx-request.

ZOBACZ TAKŻE

    cleanup(8) sprowadza do postaci kanonicznej i kolejkuje pocztę
    postmap(1) tworzy tablicę odwzorowań

LICENCJA

    Z tym oprogramowaniem musi być rozpowszechniana licencja Secure Mailer.

AUTOR

    Wietse Venema IBM T.J. Watson Research P.O. Box 704 Yorktown Heights,
    NY 10598, USA

                                  VIRTUAL(5)