Provided by: wesnoth_1.4.5-1_i386 bug

IME

    wesnoth â âBoj za Vesnotâ, fantazijska strategija na poteze

PREGLED

    wesnoth [OPCIJE] [PUTANJA_DO_PODATAKA]

OPIS

    âBoj za Vesnotâ je fantazijska strateĹĄka igra na poteze.

    Porazite sve neprijateljske voÄe dobro izabranom vojnom druĹžinom,
    starajuÄi se usput o izvorima zlata i selima. Svaka jedinica ima svoje
    vrline i mane; da biste pobedili, rasporedite snage tako da se istaknu
    preimuÄstva, pritom spreÄivĹĄi protivnika da uÄini to isto. Kako
    jedinice  postaju iskusnije, dobijaju nove sposobnosti i postaju
    snaĹžnije. Igrajte na svom maternjem jeziku iskuĹĄavajuÄi veĹĄtine
    protiv pametnog raÄunarskog protivnika, ili se pridruĹžite Vesnotovoj
    velikoj zajednici igraÄa na vezi. Pravite sopstvene posebne jedinice,
    scenarije, pohode, i podelite ih sa drugim igraÄima.

OPCIJE

    --bpp broj
       postavlja vrednost BitsPerPixel. Primer: --bpp 32

    --compress uldat izdat
       pakuje datoteku saÄuvane igre (uldat) koja je u tekstualnom WML
       formatu, u binarni WML fomat (izdat).

    -d, --debug
       prikazuje dodatne ispravljaÄke podatke i omoguÄava dopunske
       opcije komandnog reĹžima tokom igre (viĹĄe detalja o potraĹžite
       na http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    --decompress uldat izdat
       raspakuje datoteku saÄuvane igre (uldat) koja je u binarnom WML
       formatu, u tekstualni WML format (izdat).

    -f, --fullscreen
       pokreÄe igru preko celog ekrana.

    --fps prikazuje broj kadrova po sekundi dok teÄe igra, u uglu ekrana.

    --gunzip uldat.gz
       raspakuje datoteku, koja treba da je u formatu GZIP,  i
       skladiĹĄti je bez nastavka .gz. uldat.gz Äe biti uklonjena.

    --gzip uldat
       pakuje datoteku u format GZIP, skladiĹĄti je kao uldat.gz i
       uklanja uldat.

    -h, --help
       prikazuje saĹžetak opcija komandne linije na standarnom izlazu.

    --load sauvigra
       uÄitava saÄuvanu igru iz standarnog direktorijuma za saÄuvane
       igre.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja nivo ozbiljnosti domena beleĹženja. all se moĹže
       upotrebiti  za  poklapanje  svih  domena,  a dostupni su:
       error, warning, info, debug. Podrazumevano se koristi error.

    --logdomains
       ispisuje sve domene beleĹženja i izlazi.

    --max-fps
       broj kadrova po sekundi koje igra moĹže da prikaĹže, trebalo bi
       da bude izmeÄu 1 i 1000, a podrazumevano je 50.

    --multiplayer
       pokreÄe viĹĄeigraÄku igru. Uz ovu opciju mogu biti upotrebljene
       joĹĄ neke, navedene ispod.

    --nocache
       iskljuÄuje ostavu za podatke igre.

    --nosound
       pokreÄe igru bez zvuka i muzike.

    --path ispisuje ime direktorijuma sa podacima igre i izlazi.

    -r XxY, --resolution XxY
       postavlja rezoluciju ekrana. Primer: -r 800x600

    -t, --test
       pokreÄe igru sa malim probnim scenariom.

    -v, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -w, --windowed
       pokreÄe igru unutar prozora.

    --no-delay
       pokreÄe igru bez  ikakvih  zastoja,  za  probu  grafiÄkih
       performansi. Ovo je automatski ugkljuÄeno ako se zada --nogui.

    --nogui
       pokreÄe  igru  bez grafiÄkog suÄelja. Mora se javiti pre
       --multiplayer da bi imalo Ĺželjeni efekat.

    --exit-at-end
       izlazi poĹĄto se scenario okonÄa, bez prikazivanja prozora o
       pobedi/porazu na koji bi korisnik morao da odgovori. Ovo se
       takoÄe koristi za skriptovanje proba performansi.

Opcije uz --multiplayer

    Opcije posebne po strani u viĹĄeigraÄkom reĹžimu oznaÄene su sa broj,
    gde broj treba zameniti brojem strane. To je obiÄno 1 ili 2, ali zavisi
    od broja igraÄa dozvoljenih za izabrani scenario.

    --algorithmbroj=vrednost
       bira nestandardni algoritam za VI upravljanje zadatom stranom.
       MoguÄe vrednosti: idle_ai i sample_ai.

    --controllerbroj=vrednost
       bira upravljaÄa za zadatu stranu. MoguÄe vrednosti su: human
       (Äovek) i ai (VI).

    --era=vrednost
       upotrebite ovo za igranje u izabranoj epohi umesto podrazumevane
       (Default). Epoha se bira kljuÄem; moguÄe vrednosti opisane su u
       datoteci data/multiplayer/eras.cfg

    --parmbroj=ime:vrednost
       postavlja dodatne parametre za ovu stranu, koji zavise od opcija
       upotrebljenih uz --controller i --algorithm. ObiÄno korisno
       onima koji projektuju nove VI  (joĹĄ  uvek  nije  sasvim
       dokumentovano)

    --scenario=vrednost
       bira  viĹĄeigraÄki  scenario  po  kljuÄu.  Podrazumevan je
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidebroj=vrednost
       bira frakciju iz tekuÄe epohe za zadatu stranu. Frakcija se bira
       kljuÄem;  moguÄe  vrednosti  opisane  su  u  datoteci
       data/multiplayer.cfg

    --turns=vrednost
       postavlja broj poteza za izabrani scenario. Podrazumevano je 50.

    Primer probe sopstvene VI protiv podrazumevane, bez pokretanja GUI-ja:
       wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
       --algorithm2=python_ai
       --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>.
    Uredili Nils Knojper (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott
    <ott@gaon.net> i Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Ovu uputnu stranu prvobitno je napisao Siril Butors (Cyril Bouthors)
    <cyril@bouthors.org>.
    Posetite zvaniÄnu domaÄu stranu: http://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Autorska  prava  (C)  2003-2007  Dejvid  Vajt  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2
    (GPLv2), koju izdaje ZaduĹžbina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE
    GARANCIJE; Äak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST ili ISPUNJAVANJE ODREÄENE
    POTREBE.

POGLEDATI JOĹ

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)