Provided by: wesnoth-server_1.4.5-1_i386 bug

IME

    wesnothd â viĹĄeigraÄki mreĹžni domar âBoja za Vesnotâ

PREGLED

    wesnothd [-dv] [-c putanja] [-p port] [-t broj] [-T broj]
    wesnothd -V

OPIS

    Upravlja  viĹĄeigraÄkim  sesijama  âBoja  za  Vesnotâ. Pogledajte
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration za naredbe koje server
    prihvata preko klijenta ili soketa.

OPCIJE

    -c putanja, --config putanja
       kazuje domaru gde se nalazi postavna datoteka. Za sintaksu
       pogledajte odeljak POSTAVA SERVERA ispod. Postavu moĹžete ponovo
       uÄitati slanjem SIGHUP serverskom procesu.

    -d, --daemon
       pokreÄe wesnothd kao domar.

    -h, --help
       govori vam ĹĄta Äine opcije komandne linije.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja nivo ozbiljnosti domena beleĹženja. all se moĹže
       upotrebiti za poklapanje  svih  domena,  a  dostupni  su:
       error, warning, info, debug. Podrazumevano se koristi error,
       osim za domen server gde info.

    -p port, --port port
       vezuje server za navedeni port. Ako se port ne  navede,
       podrazumevano se koristi 15000.

    -t broj, --threads broj
       postavlja najveÄi broj radnih niti na Äekanju za mreĹžni U/I
       (podrazumevano: 5, najviĹĄe: 30).

    -T broj, --max-threads broj
       postavlja najveÄi broj radnih niti koje mogu biti stvorene; ako
       se zada 0, nema ograniÄenja (podrazumevano: 0).

    -V, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -v, --verbose
       ukljuÄuje ispravljaÄko beleĹženje.

POSTAVA SERVERA

  OpĹĄta sintaksa je:
    [oznaka]

       kljuÄ="vrednost"

       kljuÄ="vrednost,vrednost,..."

    [/oznaka]

  Globalni kljuÄevi:
    connections_allowed
       broj dozvoljenih veza sa iste IP adrese, 0 znaÄi bezbroj
       (podrazumevno: 5)

    disallow_names
       imena/nadimci koje server ne prihvata. Prihvataju se â*â i â?â
       kao  dĹžokeri  (pogledajte  glob(7)  za  viĹĄe  detalja).
       Podrazumevane vrednosti, koje se koriste ako se niĹĄta ne zada,
       su:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    max_messages
       broj  dozvoljenih  poruka  za  vreme  messages_time_period
       (podrazumevano: 4)

    messages_time_period
       vremenski period u sekundama koji se razmatra za otkrivanje
       poplave poruka (podrazumevano: 10 sekundi)

    motd  poruka dana

    passwd lozinka za sticanje administratorskih  ovlaĹĄÄenja.  ObiÄno
       poÄinje sa âadmin â

    versions_accepted
       Zapetama razdvojen spisak niski verzija koje server prihvata.
       Prihvataju se â*â i â?â kao dĹžokeri (podrazumevana je verzija
       klijenta koja odgovara verziji servera)
       Primer: versions_accepted="*" prihvata bilo koju nisku verzije.

  Globalne oznake:
    [redirect] oznaka za navoÄenje servera na koji se preusmeravaju neke
    verzije klijenta

       host  adresa servera na koji se preusmerava

       port  port na koji se povezuje

       version
           zapetama razdvojen spisak verzija koje se preusmeravaju.
           PonaĹĄa se isto kao i versions_accepted u  pogledu
           dĹžokera

    [proxy] oznaka koja govori serveru da se ponaĹĄa kao posrednik i
    prosleÄuje zahteve povezanih klijenata na odreÄeni server. Prihvata
    iste kljuÄeve kao i [redirect]

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Uredili
    Nils  Knojper  (Nils  Kneuper)  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott
    <ott@gaon.net> i Soliton <soliton.de@gmail.com>. Ovu uputnu stranu
    prvobitno  je  napisao  Siril   Butors   (Cyril   Bouthors)
    <cyril@bouthors.org>.
    Posetite zvaniÄnu domaÄu stranu: http://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Autorska  prava  (C)  2003-2007  Dejvid  Vajt  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2
    (GPLv2), koju izdaje ZaduĹžbina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE
    GARANCIJE; Äak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST ili ISPUNJAVANJE ODREÄENE
    POTREBE.

POGLEDATI JOĹ

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)