Provided by: apt-show-versions_0.13_all bug

NAMN

    apt-show-versions - Listar tillgA~Xngliga paketversioner i
    distributionen

BESKRIVNING

    apt-show-versions tolkar dpkg:s statusfil och APT-listor fA~Xr de
    installerade och tillgA~Xngliga paketversioner och distribution samt
    visar uppgraderingsval inom den angivna distributionen av de valda
    paketen.

    Det A~Xr vA~Xldigt anvA~Xndbart om du har en blandad
    stable/testing-miljA~X och vill lista alla paket som A~Xr frA~Xn
    testing och kan uppgraderas i testing.

    apt-show-versions anvA~Xnder mellanlagring (cache) av statusinformation
    fA~Xr installerade och tillgA~Xngliga paket. Om du kA~Xr apt-show-
    versions som root kommer cachen att uppdateras om det behA~Xvs. Om du
    kA~Xr som icke-root kommer den senaste tillgA~Xngliga informationen men
    kan inte uppdatera cachen. Om du kA~Xr som root med vA~Xxeln -i kommer
    cachen startas upp eller bara uppdateras.

KORT BESKR

    apt-show-versions [-h] [[-p] paketnamn] [-a] [-b]

OPTIONS

    Om du inte anger nA~Xgra flaggor kommer statusen av alla installerade
    paket att skrivas ut.

    -p paket, --package=paket
      Skriv ut tillgA~Xngliga och installerade versioner fA~Xr angivna |
      <paket>. Du kan ocksA~X ange ett paketnamn utan flaggan B <-p>. Om
      -p och ett paketnamn saknas kommer alla installerade paket visas.

    -r, --regex
      tolka paket frA~Xn flaggan -p som ett regex.

    -R, --regex-all
      like --regex, but also show matching packages which are not
      installed

    -u, --upgradeable
      Skriv endast ut uppgraderingsbara paket

    -a, --allversions
      Skriv ut alla tillgA~Xngliga versioner av de valda paketen

    -b, --brief
      Skriv bara ut paketnamn/distribution fA~Xr uppgraderingsbara paket

    -v, --verbose
      Skriver ut informativa meddelanden.

    -i, --initialize
      Starta upp eller uppdatera paketcache bara (som root). GA~Xr detta
      varje gA~Xng nA~Xr statusen fA~Xr de installerade eller
      tillgA~Xngliga paketen har A~Xndrats.

    -stf fil, --status-file=fil
      AnvA~Xnd fil som dpkg:s statusfil istA~Xllet fA~Xr
      /var/lib/dpkg/status

    -ld katalog, --list-dir=katalog
      AnvA~Xnd | <katalog> som sA~XkvA~Xg till apt:s listfiler istA~Xllet
      fA~Xr /var/state/apt/lists/ eller /var/lib/apt/lists/

    -h, --help
      Skriver ut hjA~Xlp fA~Xr kommandoraden.

AVSLUTNINGSKODER

    0  Inget fel

    1  Wrong usage

    2  apt-show-versions har anropats med exakt ett paket och
      uppgraderingsvalet instA~Xllt, men paketet A~Xr uppdaterat.
      Eftersom ingen utskrift har begA~Xrts sA~X kommer denna
      avslutningskod att signaleras i detta fall.

    255 Ospecificerat fel

EXEMPEL

    Om du vill veta om alla dina installerade paket om de A~Xr de senaste
    eller uppgraderingsbara, anvA~Xnd dA~X:

      apt-show-versions

    Om du vill ha en lista pA~X alla uppgraderingsbara paket:

      apt-show-versions -u

    FA~Xr att fA~X en lista av alla tillgA~Xngliga versioner av libc6:

      apt-show-versions -a -p libc6

    To get information about several packages:

      apt-show-versions dpkg apt

      apt-show-versions -r ^texlive

    FA~Xr att uppgradera alla paket i testing:

      apt-get install `apt-show-versions -u -b | fgrep testing`

UPPHOVSMAN

    Christoph Martin, martin@uni-mainz.de

SE OCKSA~X

    apt(8), dpkg(1)