Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    dpkg-checkbuilddeps - kontrollera byggberoenden och -konflikter

SYNOPS

    dpkg-checkbuilddeps [flaggor] [kontrollfil]

BESKRIVNING

    Detta  program  kontrollerar  installerade paket på systemet mot
    byggberoenden och -konflikter som listas i filen control. Om de inte
    uppfylls, visas de och programmet avslutas med en felstatus som inte är
    noll.

    Som standard läses debian/control, men ett alternativt kontrollfilnamn
    kan anges på kommandoraden.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -B   Ignorera   Build-Depends-Indep-rader.   Använd  om  inga
       arkitekturoberoende paket skall byggas.

    -d byggberoendestrng

    -c byggkonfliktstrng
       Använd de angivna byggberoendena/-konflikterna istället för de
       som står i filen debian/control.

    -h   Visar hjälpskärm och avslutar.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2001 Joey Hess

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.