Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    dpkg-scansources - skapar indexfilerna Sources

SYNOPS

    dpkg-scansources   [flaggor]   binärkatalog   [verstyrningsfil
    [s√kv√§gsprefix]] > Sources

BESKRIVNING

    dpkg-scansources söker genom den givna binärkatalogen efter .dsc-filer.
    De används för att skapa ett Debiankällkodsindex, vilket skrivs på
    standard ut.

    Ėverstyrningsfilen, om den anges, anv√§nds f√∂r att st√§lla in prioriteter
    i de skapade indexposterna, samt för att ersätta fält de paketansvariga
    ger i .dsc-filerna. Se dpkg-scanpackages(1) för en beskrivning av
    formatet för denna fil. Obs! Eftersom överstyrningsfilen indexerar per
    binärpaket, inte källkodspaket, uppstår det ett problem här. Nuvarande
    implementation använder den högsta prioriteten av samtliga binärpaket
    som skapas av en .dsc-fil som prioritet för källkodspaketet, och
    överstyrningsposten för det första binärpaket som listas i .dsc-filen
    för att ersätta information från paketansvariga. Detta kan komma att
    ändras.

    s√kv√§gsprefix l√§ggs, om den anges, till i b√∂rjan av katalogf√§ltet i det
    skapade källkodsindexet. Du använder det normalt till att göra så att
    katalogfälten innehåller sökvägen från toppen av Debianarkivhierarkin.

    Observera: Om du vill läsa den skapade Sources-filen med apt(8) måste
    du antagligen komprimera filen med gzip(1) (vilket skapar filen
    Sources.gz). apt ignorerar okomprimerade Sources-filer, förutom vid
    lokal åtkomst (dvs. file://-källor).

FLAGGOR

    -n, --no-sort
      Sortera inte indexposterna. De sorteras normalt efter namn på
      källkodspaketet.

    -s, --source-override fil
      Använd fil som överstyrningsfil för källkoden. Standardnamnet är
      namnet på den överstyrningsfil du angav, med tillägget .src.

      Källkodsöverstyrningsfilen   har   ett  annat  format  än
      binäröverstyrningsfilen. Den innehåller endast två fält avdelade
      med blanktecken, där det första är namnet på källkodspaketet och
      det andra är sektionen. Tomma rader och kommentarer ignoreras på
      vanligt sätt. Om ett paket specificeras i båda filerna kommer
      källkodsöverstyrningsfilen först för att välja sektion.

    --debug
      Slå på felsökning.

    --help
      Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
      Visar version och avslutar.

SE √ĄVEN

    deb-override(5), dpkg-scanpackages(1).

F√ĖRFATTARE

    Roderick Schertler <roderick@argon.org>

√ĖVERS√ĄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.