Provided by: dpkg_1.14.20ubuntu6_i386 bug

NAMN

    dpkg-trigger - ett verktyg för paketutlösare

SYNOPS

    dpkg-trigger [flaggor...] utlsarnamn
    dpkg-trigger [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-trigger är ett verktyg för att explicit aktivera utlösare och för
    att testa om de stöds av den körande dpkg.

    Det kan användas av utvecklarskript i komplexa och  villkorliga
    situationer där filutlösare, eller det deklarativa activate-direktivet
    i utlösarstyrfilen inte kan uttrycka det som behövs. Det kan även
    användas för test och av systemadministratörer (men observera att
    utlösarna inte kommer att faktiskt köras av dpkg-trigger).

    Okända utlösarnamnsyntaxer är ett fel för dpkg-trigger.

KOMMANDON

    --check-supported
       Se om den körande dpkg stöder utlösare (anropas vanligtvis från
       ett postinst-skript). Avslutar med 0 om en dpkg med utlösarstöd
       har kört, eller 1 med ett felmeddelande på standard fel om inte.
       Det är dock normalt sett bättre att bara aktivera den önskade
       utlösaren med dpkg-trigger.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

    --license, --licence
       Visa upphovsrättslicensvillkor och avsluta.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    --by-package=paket
       Överstyr den som väntar på en utlösare (sätts vanligen av dpkg
       genom miljövariabeln DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE i utvecklarskript,
       för att namnge det paket som skriptet tillhör, och detta används
       som standard).

    --no-await
       Denna flagga gör så att det anropade paketet T (om det finns)
       inte behöver vänta  på  hantering  av  utlösaren;  det/de
       intresserade paketet/paketen I kommer inte läggas till T:s
       väntelista för hantering av utlösare och T:s status ändras inte.
       T kan anses vara installerat även om I kanske ännu inte har
       hanterat utlösaren.

    --no-act
       Bara testa, ändra inte på någonting.

SE ÄVEN

    dpkg(1), deb-triggers(5).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.