Provided by: help2man_1.36.4_i386 bug

NAME

    help2man - manual page for help2man 1.36

SYNOPSIS

    help2man [OPTION]... EXECUTABLE

DESCRIPTION

    ‘help2man’ generates a man page out of ‘--help’ and ‘--version’ output.

    -n, --name=STRING
       description for the NAME paragraph

    -s, --section=SECTION
       section number for manual page (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       name of manual (User Commands, ...)

    -S, --source=TEXT
       source of program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRING
       select locale (default "C")

    -i, --include=FILE
       include material from ‘FILE’

    -I, --opt-include=FILE
       include material from ‘FILE’ if it exists

    -o, --output=FILE
       send output to ‘FILE’

    -p, --info-page=TEXT
       name of Texinfo manual

    -N, --no-info
       suppress pointer to Texinfo manual

    --help print this help, then exit

    --version
       print version number, then exit

    EXECUTABLE should accept ‘--help’ and ‘--version’ options although
    alternatives may be specified using:

    -h, --help-option=STRING
       help option string

    -v, --version-option=STRING
       version option string

NAMN

    help2man - generera en enkel manualsida

INKLUDERA FILER

    Ytterligare material kan inkluderas i den genererade utskriften med
    flaggorna --include och --opt-include Formatet är enkelt:

      [sektion]
      text

      /mönster/
      text

    Block av *roff-text infogas ord för ord i utskriften antingen vid
    början av angiven [section] (okänslig för skiftläge), eller efter en
    paragraf som matchar /mnster/.

    Mönster använder Perls syntax för reguljära uttryck och kan efterföljas
    av modifierarna i, s eller m (se perlre(1)).

    Rader före den första sektionen eller mönstret som börjar med "-"
    behandlas som flaggor. Allt annat ignoreras tyst och kan användas för
    kommentarer, RCS-nyckelord och liknande.

    Ordning på sektionsutskriften är:

      NAMN
      SYNOPSIS
      BESKRIVNING
      FLAGGOR
      EXEMPEL
      vrigt
      UPPHOVSMAN
      RAPPORTERA FEL
      COPYRIGHT
      SE OCKSÅ

    Alla sektioner [namn] eller [synopsis] som visas i inkluderingsfilen
    kommer att ersätta vad som skulle automatiskt bli producerat (även om
    du fortfarande kan åsidosätta de senare med --name om det krävs).

    Andra sektioner läggs till i början av den automatiskt producerade
    utskriften för standardsektionerna angivna ovan, eller inkluderas vid
    vrigt (ovan) i den ordning de påträffades i inkluderingsfilen.

TILLGÄNGLIGHET

    Senaste versionen av den här utgåvan finns tillgänglig online från:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTHOR

    Written by Brendan O’Dea <bod@debian.org>

REPORTING BUGS

    Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
    Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

SEE ALSO

    The full documentation for help2man is maintained as a Texinfo manual.
    If the info and help2man programs are properly installed at your site,
    the command

       info help2man

    should give you access to the complete manual.