Provided by: passwd_4.1.1-1ubuntu1_i386 bug

NAMN

    passwd - ändra användarlösenord

SYNOPSIS

    passwd [flaggor] [INLOGGNINGSNAMN]

BESKRIVNING

    The passwd command changes passwords for user accounts. A normal user
    may only change the password for his/her own account, while the
    superuser may change the password for any account. passwd also changes
    account information, such as the full name of the user, the user´s
    login shell, or his/her password expiry date and interval.

  Lösenordsändringar
    The user is first prompted for his/her old password, if one is present.
    This password is then encrypted and compared against the stored
    password. The user has only one chance to enter the correct password.
    The superuser is permitted to bypass this step so that forgotten
    passwords may be changed.

    Efter att lösenordet har matats in kontrolleras lösenordets
    åldringsinformation för att se om användaren tillåts att ändra lösenord
    för tillfället. Om inte, nekar passwd att ändra lösenordet och
    avslutas.

    Användaren frågas sedan två gånger efter ett ersättande lösenord. Den
    andra inmatningen jämförs mot den första och båda måste stämma överens
    för att lösenordet ska ändras.

    Sedan testas lösenordet för sin komplexitet. Som en allmän riktlinje
    bör lösenord innehålla 6 till 8 tecken och inkluderas ett eller flera
    tecken från var och en av följande punkter:

    ·  gemena bokstäver ur alfabetet

    ·  siffrorna 0 till 9

    ·  skiljetecken

    Tänk på att inte inkludera systemets standardtecken för radering eller
    döda. passwd kommer att neka alla lösenord som inte har lämplig
    komplexitet.

  Tips för användarlösenord
    Säkerhet i ett lösenord beror på styrkan på krypteringsalgoritmen och
    nyckellängden. Krypteringsmetoden för UNIX-system är baserad på NBS
    DES-algoritmen och är mycket säker. Längden på nyckeln är beroende på
    slumpmässigheten för det valda lösenordet.

    Problem i lösenordssäkerheten brukar normalt komma från slarvigt valda
    lösenord eller hantering. Av denna anledning bör du inte välja ett
    lösenord som finns i en ordbok eller som måste skrivas ner. Lösenordet
    bör heller inte vara ett korrekt namn, ditt personnummer, födelsedatum
    eller gatuadress. Dessa kan användas som gissningar för att ta sig in i
    systemet.

    Your password must be easily remembered so that you will not be forced
    to write it on a piece of paper.

FLAGGOR

    Flaggorna som gäller för kommandot passwd är:

    -a, --all
      Denna flagga kan endast användas med -S och gör att status visas
      för alla användare.

    -d, --delete
      Ta bort en användares lösenord (gör det blankt). Detta är ett
      snabbt sätt att inaktivera ett lösenord för ett konto. Det kommer
      att ta bort det angivna kontots lösenord.

    -e, --expire
      Lösenordet för ett konto sätts omedelbart som utgånget. Detta kan
      tvinga en användare att ändra sitt lösenord vid nästa
      inloggningsförsök.

    -h, --help
      Visa hjälpmeddelande och avsluta.

    -i, --inactiveINAKTIV
      Denna flagga används för att inaktivera ett konto efter att
      lösenordet har varit utgånget i ett antal dagar. Efter att ett
      användarkonto har haft ett utgånget lösenord i INAKTIV dagar får
      användaren inte längre logga in med detta konto.

    -k, --keep-tokens
      Indicate password change should be performed only for expired
      authentication tokens (passwords). The user wishes to keep their
      non-expired tokens as before.

    -l, --lock
      Lock the named account. This option disables an account by changing
      the password to a value which matches no possible encrypted value,
      and by setting the account expiry field to 1.

    -m, --mindaysMIN_DAGAR
      Sätter minimalt antal dagar mellan lösenordsändringar till
      MIN_DAGAR. Ett nollvärde för detta fält betyder att användaren kan
      ändra sitt lösenord när som helst.

    -q, --quiet
      Tyst läge.

    -r, --repositoryFRRD
      change password in REPOSITORY repository

    -S, --status
      Visa statusinformation för konto. Statusinformationen innehåller 7
      fält. Första fältet är användarens inloggningsnamn. Det andra
      fältet indikerar om användarkontot är låst (L), saknar lösenord
      (NP) eller har ett användbart lösenord (P). Det tredje fältet anger
      datumet för senaste lösenordsändringen. De nästa fyra fälten är
      minimal ålder, maximal ålder, varningsperiod och inaktivitetsperiod
      för lösenordet. Dessa åldrar anges i dagar.

    -u, --unlock
      Unlock the named account. This option re-enables an account by
      changing the password back to its previous value (to value before
      using -l option), and by resetting the account expiry field.

    -w, --warndaysVARN_DAGAR
      Sätter antalet dagar för varning före ett lösenord behöver ändras.
      Flaggan VARN_DAGAR är antalet dagar före användaren varnas om att
      lösenordet är på väg att bli utgånget.

    -x, --maxdaysMAX_DAGAR
      Sätter maximalt antal dagar som ett lösenord ska vara giltigt.
      Efter MAX_DAGAR krävs det att lösenordet ändras.

TÄNK

    Inte alla flaggor kanske stöds. Kontroll av lösenordskomplexiteten kan
    variera mellan olika system. Användare rekommenderas att välja ett
    lösenord som är så komplext som han eller hon känner sig komfortabel
    med. Användare kanske inte kan ändra sina lösenord på ett system om NIS
    är aktiverat och de inte är inloggade mot NIS-servern.

FILER

    /etc/passwd
      Användarkontoinformation.

    /etc/shadow
      Säker användarkontoinformation.

AVSLUTNINGSVÄRDEN

    Kommandot passwd avslutas med följande värden:

    0
      lyckad

    1
      åtkomst nekad

    2
      ogiltig kombination av flaggor

    3
      oväntat fel, ingenting har genomförts

    4
      oväntat fel, filen passwd saknas

    5
      Filen passwd är upptagen, försök igen

    6
      ogiltigt argument till flagga

SE OCKSÅ

    group(5), passwd(5), shadow(5).