Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-old - Debians gamla binärpaketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet är Debians binära paketformat. Denna manualsida beskriver
    det gamla formatet som används före Debian 0.93. Se deb(5) för
    detaljerad information om det nya formatet.

FORMAT

    Filen innehåller två rader av formatinformation som ASCII-text, följt
    av två sammaslagna gzip-packade ustar-filer.

    Den första raden i filen är formatversionsnumret utfyllt till åtta
    siffror, och är 0.939000 för alla arkiv i det gamla formatet.

    Nästa rad är en decimalsträng (utan inledande nollor) som anger längden
    på den första gzip-packade tar-filen.

    Båda dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.

    Den första tar-filen innehåller kontrollinformationen, lagrade som ett
    antal  vanliga  filer. Filen control måste finnas, eftersom den
    innehåller grundläggande kontrollinformation.

    I vissa väldigt gamla arkiv kan filerna i kontroll-tarfilen eventuellt
    ligga i en underkatalog vid namn DEBIAN. Om så är fallet kommer
    underkatalogen DEBIAN även att finnas i  kontroll-tarfilen,  och
    kontroll-tarfilen  kommer  bara innehålla filer i den katalogen.
    Eventuellt kan kontroll-tarfilen innehålla en post för ".", det vill
    säga aktuell katalog.

    Den  andra  gzip-packade  tar-filen  är filsystemsarkivet, vilken
    innehåller sökvägar relativt rotkatalogen för systemet det skall
    installeras på. Sökvägarna innehåller inte inledande snedstreck.

SE ÄVEN

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.