Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-override - Debianarkivets överstyrningsfil

SYNOPS

    override

BESKRIVNING

    Även om huvuddelen av informationen om ett paket finns i kontrollfilen
    måste en del  fyllas  i  av  distributionstsarerna  snarare  än
    paketansvariga, eftersom de handlar om hur filer arrangeras för
    utgivningen snarare än faktiska beroenden och beskrivningen av paketet.
    Denna informationen finns i filen "override".

    Filen override har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer är
    tillåtna (markeras med ett #).

      paket prioritet sektion [ansvariginfo]

    paket är namnet på paketet. Poster i filen override för paket som inte
    finns i trädet med binära paket ignoreras.

    prioritet och sektion placerar paketet i utgivningsträdet, dessa bör
    inte förekomma i kontrollfilen. Om paketet finns i en underkatalog av
    binrkatalog kommer den att kontrolleras mot sektion.

    ansvariginfo  kan,  om  det  anges, antingen vara namnet på en
    paketansvarig för en ovillkorlig överstyrning, eller gammal-ansvarig =>
    ny-ansvarig för att utföra en substituering.

    De override-filer som används för att skapa den officiella listan över
    paket ("Packages") finns i indices-katalogen på alla Debianspeglar.

SE ÄVEN

    dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.