Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

       deb-override - Debianarkivets överstyrningsfil

SYNOPS

       override

BESKRIVNING

       Även  om huvuddelen av informationen om ett paket finns i kontrollfilen
       måste  en  del   fyllas   i   av   distributionstsarerna   snarare   än
       paketansvariga,  eftersom  de  handlar  om  hur  filer  arrangeras  för
       utgivningen snarare än faktiska beroenden och beskrivningen av paketet.
       Denna informationen finns i filen "override".

       Filen  override har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer är
       tillåtna (markeras med ett #).

            paket prioritet sektion [ansvariginfo]

       paket är namnet på paketet. Poster i filen override för paket som  inte
       finns i trädet med binära paket ignoreras.

       prioritet  och  sektion  placerar paketet i utgivningsträdet, dessa bör
       inte förekomma i kontrollfilen. Om paketet finns i en  underkatalog  av
       binrkatalog kommer den att kontrolleras mot sektion.

       ansvariginfo   kan,   om   det   anges,  antingen  vara  namnet  på  en
       paketansvarig för en ovillkorlig överstyrning, eller gammal-ansvarig =>
       ny-ansvarig för att utföra en substituering.

       De  override-filer som används för att skapa den officiella listan över
       paket ("Packages") finns i indices-katalogen på alla Debianspeglar.

SE ÄVEN

       dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

ÖVERSÄTTNING

       Peter Karlsson och Daniel Nylander.