Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-shlibs - Debians informationsfil för delade bibliotek

BESKRIVNING

    shlibs-filer skapar en koppling mellan biblioteksnamn och versioner
    (sonamn) till beroenden som är lämpliga för en paketstyrfil. Den har en
    post per rad. Blanka rader är inte tillåtna. Rader som inleds med ett
    #-tecken anses vara kommentarer, och ignoreras. Alla andra rader måste
    vara på formatet

       [mrke:] bibliotek version beroenden

    Fälten bibliotek och version avdelas med blanktecken medan fältet
    beroenden sträcker sig till slutet av raden. Fältet mrke är frivilligt
    och behövs vanligtvis inte.

    Se Debians policymanual för ytterligare detaljer.

EXEMPEL

    shlibs-filen för ett typiskt bibliotekspaket, som heter libcrunch1 och
    som innehåller ett bibliotek vars sonamn är libcrunch.so.1, kan se ut
    så här:

       libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)

    Fältet beroenden måste ange den senaste versionen av paketet som lade
    till nya symboler i biblioteket: i exemplet ovan lades nya symboler
    till i version 1.2 av libcrunch. Det är inte den enda orsaken till att
    beroenden kan behöva snävas in; återigen, se Debians policymanual för
    detaljer.

SE ÄVEN

    dpkg-shlibdeps(1), deb-symbols(5).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.