Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-symbols - Debians utökade informationsfil för delade bibliotek

SYNOPS

    symbols

BESKRIVNING

    Formatet  för posterna med utökad beroendeinformation för delade
    bibliotek i dessa filer är:

    <biblioteks-sonamn> <huvudberoendemall>
    [ | <alternativ beroendemall> ]
    [ ? ]
    [ * <fältnamn>: <fältvärde> ]
    [ ? ]
    <symbol> <minsta version>[ <id för beroendemall> ]

    Biblioteks-sonamn är det exakta värdet från SONAME-fältet, som det
    exporteras från objdump(1). En beroendemall är ett beroende där
    #MINVER# dynamiskt ersätts av en versionskontrollrad "(>= minsta
    version)" eller av ingenting (om ett ej versionsstyrt beroende anses
    tillräckligt).

    Varje exporterad symbol (anges som namn@version, där version är "Base"
    om biblioteket inte är versionsstyrt) associeras med en minsta version
    i sin beroendemall (huvudberoendemallen används om id fr beroendemall
    inte finns). Den första alternativa beroendemallen får nummer 1, den
    andra 2, osv.

    Alla poster i ett bibliotek kan även innehålla några fält med
    metainformation. Dessa fält lagras på rader som börjar med en asterisk.
    För närvarande är det enda giltiga fältet Build-Depends-Package, vilket
    anger namnet på det "-dev"-paket som hör till biblioteket, och används
    av dpkg-shlibdeps för att se till att det beroende som genereras är
    åtminstone lika strikt som motsvarande byggberoende.

EXEMPEL

  Enkla symbolfiler
    libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
    DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
    FtpAccess@Base 3.1-1-6
    [?]

  Avancerad symbols-fil
    libGL.so.1 libgl1
    | libgl1-mesa-glx #MINVER#
    * Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
    publicGlSymbol@Base 6.3-1
    [?]
    implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
    [?]

SE ÄVEN

    http://wiki.debian.org/Projects/ImprovedDpkgShlibdeps
    dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gensymbols(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.