Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-triggers - utlösare för paket

SYNOPS

    utlösare

BESKRIVNING

    Ett paket anger hur det förhåller sig till en eller flera utlösare
    genom att ta med en fil triggers i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/triggers
    när paketet skapas).

    Filen innehåller direktiv, ett per rad. Inledande och avslutande
    blanktecken och allt efter det första # på en rad kommer att klippas
    bort och tomma rader ignoreras.

    De styrdirektiv som för närvarande stöds för utlösare är:

      interest utlsarnamn

      Anger att paketet är intresserat av den namngivna utlösaren. Alla
      utlösare som ett paket är intresserat av måste listas genom att
      använda detta direktiv i utlösar-styrfilen.

      activate utlsarnamn

      Gör så att ändringar av detta pakets tillstånd aktiverar den
      angivna utlösaren. Utlösaren aktiveras när en  av  följande
      operationer  påbörjas:  uppackning, konfigurering, borttagning
      (också när det tas bort till fördel av ett paket det står i
      konflikt med), rensning och avkonfigurering.

      Om paketet försvinner när ett annat paket packas upp kommer
      utlösaren att aktiveras när försvinnandet upptäcks mot slutet av
      uppackningen. Hantering av utlösare, och en övergång från "väntar
      på utlösare" till "installerat" orsakar inte aktiveringar. När det
      gäller uppackning kommer både utlösare som omnämns i gamla och nya
      versioner av paketet att aktiveras.

    Okända direktiv är ett fel som förhindrar paketet från att installeras.

SE ÄVEN

    dpkg-trigger(1), dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.