Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-version - Format på versionsnummer för Debianpaket

SYNOPS

    [ epok:] uppstrmsversion [-debianuppdatering ]

BESKRIVNING

    Versionsnummer som används för Debians binär- och källkodspaket består
    av tre komponenter. De är:

    epok  Ett ensamt (vanligtvis litet) heltalsvärde större än noll. Det
       kan uteslutas, i så fall antas det vara noll. Om det utesluts an
       inte uppstrmsversion innehålla kolontecken.

       Fältet är till för att rätta till fel i versionsnummer i
       tidigare versioner av paketet, samt attr hantera förändringar i
       paketets versionsnumreringssystem.

    uppströmsversion
       Detta är huvuddelen av versionsnumret. Det är  vanligtvis
       versionsnumret  för originalpaketet ("uppströmspaketet") som
       .deb-filen skapats från, om ett sådant finns. Normalt anges det
       på samma form som används av uppströmsförfattaren/författarna,
       men det kan behöva formateras  om  för  att  passa  med
       pakethanterarens format och jämförelsefunktion.

       Hur  pakethanteraren  jämför versionsnummer när det gäller
       uppstrmsversion beskrivs nedan. Fältet uppstrmsversion  i
       versionsnumret kan inte utelämnas.

       Fältet  uppstrmsversion kan endast innehålla alfanumeriska
       tecken ("A-Za-z0-9") och tecknen . + - : ~ (punkt, plus,
       bindestreck, kolon, tilde) och bör inledas med en siffra. Om det
       inte finns någon debianuppdatering tillåts inte bindestreck och
       om det inte finns någon epok tillåts inte kolontecken.

    debianuppdatering
       Denna del av versionsnumret anger versionen för Debianpaketet
       som baserats på uppströmsversionen. Den kan endast innehålla
       alfanumeriska tecken samt tecknen + . ~ (plus, punkt, tilde) och
       jämförs på samma sätt som uppstrmsversion.

       Fältet är valfritt - om det inte  anges  så  kan  inte
       uppstrmsversion innehålla något bindestreck. I så fall anger
       versionsnumret att en programvara skrivits specifikt för att
       göras till ett Debianpaket, och att det då endast finns en
       "debianisering"  av  det  och  att  därför  behövs  ingen
       uppdateringsinformation vid sidan av.

       Vanligtvis  börjar debianuppdatering om på "1" varje gång
       uppstrmsversion ökas.

       Dpkg delar upp versionsnumret vid det sista bindestrecket i
       strängen (om sådant finns) för att bestämma uppstrmsversion och
       debianuppdatering. Om debianuppdatering saknas räknas det som
       tidigare  än  om  fältet  existerar  (men  notera  att
       debianuppdatering  är  den  minst  signifikanta  delen  av
       versionsnumret).

  Sorteringsalgoritm
    Pakethanteringssystemet  använder  samma algoritm för att jämföra
    uppstrmsversion- och debianuppdatering-delarna:

    Strängarna jämförs från vänster till höger.

    Först bestäms de inledande delar av varje sträng som enbart består av
    tecken som inte är siffror. Dessa båda delar (av vilka den ena kan vara
    tom) jämförs lexikalt. Om en skillnad upptäcks returneras den. Den
    lexikala jämförelsen jämför ASCII-värden, modifierad så att alla
    bokstäver sorteras före alla icke-bokstäver och så att ett tilde
    sorteras före allt, även i slutet av delsträngen. Till exempel är
    följande delsträngar sorterade: "~~", "~~a", "~", tomma delsträngen,
    "a".

    Därefter bestäms de inledande delar av varje sträng som enbart består
    av siffror. De numeriska värdena av dessa delar jämförs och om en
    skillnad  upptäcks i jämförelsen returneras den som resultat av
    jämförelsen. För detta ändamål räknas en tom sträng (vilket bara kan
    uppstå i slutet av den ena eller båda versionssträngarna som jämförs)
    som noll.

    Dessa båda steg (jämföra och ta bort  inledande  strängar  med
    icke-siffror och siffror) upprepas till en jämförelse upptäcks eller de
    båda strängarna tar slut.

    Observera att epokfältet är till för att kunna rätta till tidigare
    misstag  i  versionsnumreringen, och att hantera situationer där
    versionsnumreringsmetoden ändras. Det är inte tänkt att  hantera
    versionsnummer  som  innehåller  strängar  av  bokstäver  som
    pakethanteringssystemet inte kan tolka (till exempel "ALPHA" eller
    "Pre-"), eller dumma sorteringsordningar.

VARNINGAR

    Tildetecknets och dess speciella sorteringsegenskaper introducerades i
    dpkg version 1.10 och vissa delar av dpkg-dev fick inte stöd för det
    förrän senare i 1.10.x-serien.

SE ÄVEN

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1996,1997,1998 Ian Jackson och Christian Schwarz
    Upphovsrättsskyddat © 2007 Frank Lichtenheld

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.