Provided by: dpkg_1.14.20ubuntu6_i386 bug

NAMN

    dpkg.cfg - inställningsfil för dpkg

BESKRIVNING

    Filen innehåller förvalda inställningar för dpkg. Varje rad består av
    en ensam flagga som är exakt densamma som en normal kommandoradsflagga
    för dpkg, förutom de inledande bindestrecken vilka inte används här.
    Kommentarer är tillåtna genom att inleda en rad med nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
    ~/.dpkg.cfg

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit
    till dpkg.

SE ÄVEN

    dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.