Provided by: dselect_1.14.20ubuntu6_i386 bug

NAMN

    dselect.cfg - inställningsfil för dselect

BESKRIVNING

    Filen innehåller förvalda inställningar för dselect. Varje rad består
    av en ensam flagga  som  är  exakt  densamma  som  en  normal
    kommandoradsflagga för dselect, förutom de inledande bindestrecken
    vilka inte används här. Kommentarer är tillåtna genom att inleda en rad
    med nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dselect.cfg
    ~/.dselect.cfg

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit
    till dselect .

SE ÄVEN

    dselect(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.