Provided by: lsmbox_2.1.0-2_i386 bug

NAMN

       lsmboxrc - inställningsfil för lsmbox

BESKRIVNING

       En    inställningsfil    för    lsmbox    består    av    en    samling
       inställningsvariabler och deras värden.  Brädgård ("#") används för att
       visa att en rad är en kommentar.  Varje rad som börjar med detta tecken
       kommer att ignoreras.  Även blanktecken kommer att ignoreras.

KOMMANDON

       set variabel=värde
              Sätt en inställningsvariabel till det angivna värdet.

       unset variabel
              Ta bort värdet för en inställningsvariabel.   Detta  leder  till
              att programmet inbyggda värde används istället.

       mailboxes filnamn...
              Ange  vilka  brevlådor  som  skall kontrolleras.  Du kan ange en
              eller flera mailboxes-rader.  Varje mailboxes-rad kan  innehålla
              en eller flera brevlådor, åtskilda av ett blanksteg.

              Filnamnet  ! är liktydigt med din inkorg.  ("=") eller ("+") som
              första tecken i  ett  filnamn  ersätts  med  sökvägen  till  den
              katalog där dina brevlådor finns.

INSTÄLLNINGSVARIABLER

       folder Sökvägen  till  katalogen  där  dina brevlådor finns; vanligtvis
              $HOME/Mail/.

       lsmbox_mail_command
              Anger vilket kommando som ska utföras när användaren  väljer  en
              brevlåda i kontinuerligt läge.

       mark_old
              Anger  huruvida gamla men olästa meddelanden och nya meddelanden
              skall räknas separat eller ej.  Om värdet för den här  variabeln
              explicit  tagits  bort  med  hjälp av kommandot unset, så kommer
              antalet gamla men olästa och antalet nya  meddelanden  att  slås
              ihop.  I annat fall redovisas de separat.

       mh_seq_unseen
              Anger den sträng som används i .mh_sequences för att lista gamla
              men olästa och nya meddelanden.  Om  variabeln  inte  tilldelats
              något  värde,  eller explicit tagits bort med hjälp av kommandot
              unset, så kommer "unseen" att användas.

       spoolfile
              Sökvägen  till  din  inkorg;  vanligtvis  /var/mail/ANVNDARNAMN
              eller /var/spool/mail/ANVNDARNAMN.

       lsmbox_padding
              Brevlådekolumnens  bredd.   För  att inte lägga till någon extra
              utfyllnad förutom den som behövs för att få samtliga värden  att
              hamna rakt under varandra, ange ’0’.

KOMMENTARER

       Du kan inte ange en sökväg eller en brevlåda som innehåller blanktecken
       (blanksteg, nyradstecken, osv).  Jag kommer förmodligen inte att  ändra
       på detta, eftersom det är dumt att ha sådana fil/katalognamn.

       Jag  har  medvetet  försökt att, i möjligaste mån, använda samma syntax
       som mutt använder för sin inställningsfil muttrc,  för  att  möjliggöra
       inläsning  av  $HOME/.lsmboxrc från $HOME/.muttrc.  lsmbox_mail_command
       får dock mutt att ge ifrån sig ett felmeddelande.

SE ÄVEN

       lsmbox(1), muttrc(5)

HISTORIK

       Apr 16 2006: Uppdaterad för v2.1.0 av lsmbox.
       Apr 16 2004: Uppdaterad för v2.0.0 av lsmbox.
       Mar 13 2004: Uppdaterad för v1.9.0 av lsmbox.
       Jan 16 2003: Smärre ändringar.
       Jan 06 2003: Smärre ändringar.
       Dec 09 2002: Smärre ändringar.
       Nov 15 2002: Uppdaterad för v1.6.0 av lsmbox.
       Nov 13 2002: Lade till en kommentar kring ’+’ och ’=’.
       Nov 06 2002: Första svenska versionen av manualsidan.

FÖRFATTARE

       lsmbox  samt  dess  manualsidor   är   skrivna   av   David   Weinehall
       <tao@acc.umu.se>

RAPPORTERA FEL

       Rapportera fel till <tao@acc.umu.se>.

UPPHOVSRÄTT

       Copyright © 2002-2006 David Weinehall
       Detta  är  fri  programvara.   Se källkoden för kopieringsvillkor.  Det
       finns  INGEN  garanti,  även  underförstådd  garanti  vid  KÖP,   eller
       LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.