Provided by: wesnoth_1.4.5-1_i386 bug

İSİM

    wesnoth - Wesnoth Savaşı, sırayla oynanan fantastik bir strateji oyunu

KULLANIM

    wesnoth [seenekler] [data_dizini]

AÇIKLAMA

    Wesnoth Savaşı, sırayla oynanan fantastik bir strateji oyunudur.

    Oyunda iyi seçilmiş bir asker kadrosu kullanılarak tüm düşman liderleri
    yenilmeye çalışılır. Bunun için köyler ve altın  kaynak  olarak
    kullanılır.  Bütün birimlerin kendilerine özgü kuvvetli ve zayıf
    yetenekleri vardır. Kazanmak için kuvvetlerinizi düşmana karşı avantaj
    sağlayacak yerlere konuşlandırmalısınız. Birimler deneyim kazandıkça
    yeni yetenekler kazanır ve daha güçlü hale gelirler. Oyunu kendi
    dilinizde  oynayabilir,  yeteneklerinizi  bilgisayara  karşı  veya
    Wesnoth'un çevrimiçi oyuncularına karşı sınayabilirsiniz. Kendi özel
    birimlerinizi, senaryolarınızı veya seferberliklerinizi yazabilir ve
    bunları başkaları ile paylaşabilirsiniz.

SEÇENEKLER

    --bpp say
       Benek başına düşen bit sayısını ayarlar. Örnek: --bpp 32

    --compress girdi-dosyas kt-dosyas
       Metin biçimli senaryo kaydını (girdi-dosyas) ikilik biçimde
       kt-dosyas adıyla kaydeder.

    -d, --debug
       Fazladan hata ayıklama bilgileri gösterir ve ek olarak oyun içi
       komut kipi seçeneklerini etkin kılar (komut kipi hakkında bilgi
       edinmek için http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode adresine
       bakınız).

    --decompress girdi-dosyas kt-dosyas
       İkilik senaryo kaydını (girdi-dosyas) açıp metin biçimli olarak
       (kt-dosyas) kaydeder.

    -f, --fullscreen
       Oyunu tam ekran çalıştırır.

    --fps Çalışmakta  olan oyunda ekranın saniyede kaç kere yeniden
       çizildiğini ekranın bir köşesinde gösterir.

    --gunzip girdi-dosyas.gz
       Gzipli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .gz uzantısız olarak
       kaydeder. girdi-dosyas.gz dosyasını da siler.

    --gzip girdi-dosyas
       Bir dosyayı girdi-dosyas.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve
       girdi-dosyasnı siler.

    -h, --help
       Komut satırı seçeneklerini standart çıktıya listeler ve çıkar.

    --load oyun-kayd
       Standart oyun kayıt dizininden bir oyun kaydını yükler.

    --log-seviye=alan1,alan2,...
       Günlük alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük
       alanlarını  kapsamak  üzere all belirtilebilir. Olası önem
       seviyeleri:  error, warning, info, debug.  error  seviyesi
       öntanımlıdır.

    --logdomains
       Tüm günlük alanlarının bir listesini basar ve çıkar.

    --max-fps
       Oyun sırasında ekranın azami kare hızıdır. Değer 1 ile 1000
       arasında olmalıdır. 50 öntanımlıdır.

    --multiplayer
       Bir çok oyunculu oyunu çalıştırır. Bu seçenekle birlikte,
       aşağıda açıklanan seçenekler belirtilebilir.

    --nocache
       Oyun verisinin belleklenmesini iptal eder.

    --nosound
       Oyunu sesler ve müzikler olmaksızın çalıştırır.

    --path Oyun data dizininin yerini basar ve çıkar.

    -r XxY, --resolution XxY
       Ekran çözünürlüğünü ayarlar. Örnek: -r 800x600

    -t, --test
       Oyunu küçük bir deneme senaryosuyla başlatır.

    -v, --version
       Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

    -w, --windowed
       Oyunu pencereli kipte çalıştırır.

    --no-delay
       Çizgesel  başarımı  ölçümlemek  amacıyla  oyunu  gecikmeler
       olmaksızın çalıştırır. Bu seçenek --nogui seçeneği tarafından
       kendiliğinden etkin kılınır.

    --nogui
       Oyunu çizgesel arayüz olmaksızın çalıştırır. İstenen etkiyi
       sağlamak için --multiplayer seçeneğiyle kullanılmalıdır.

    --exit-at-end
       Oyuncunun  tıklamasını  gerektiren  zafer/yenilgi  penceresi
       gösterilmeden senaryo bitiminde oyundan çıkılır. Bu ayrıca
       betikli başarım ölçümlemesi yapılırken de kullanılır.

--multiplayer ile belirtilebilecek seçenekler

    Taraf belirtilen çok oyunculu seçenekleri taraf ile imlenmiştir. taraf
    yerine ilgili tarafın numarası yazılır. Seçilen senaryodaki olası
    oyuncu sayısına bağlı olmakla birlikte bu im genellikle 1 veya 2 olur.

    --algorithmtaraf=deer
       Taraf  için  AI  (saldırı arayüzü) tarafından kullanılacak
       standartdışı algoritmayı belirtmek için  kullanılır.  Olası
       değerler: idle_ai ve sample_ai

    --controllertaraf=deer
       Tarafı kimin oynayacağı belirtilir. Olası değerler: human ve ai
       (sırayla insan ve bilgisayar).

    --era=deer
       Bu seçenek oyunu öntanımlı (Default) çağ yerine deer ile
       belirtilen çağda oynamak için kullanılır. Çağ bir kimlik ile
       belirtilir.  Çağlar  data/multiplayer/eras.cfg  dosyasında
       tanımlanmıştır.

    --parmtaraf=isim:deer
       Tarafla  ilgili  ek parametreleri ayarlar. Bu parametreler
       --controller  ve  --algorithm  seçenekleri  ile  kullanılan
       seçeneklerle  ilgilidir.  Sadece  kendi  saldırı  arayüzünü
       tasarlamak isteyen kişilerin işine yarar.  (Yeterince  iyi
       belgelenmemiştir.)

    --scenario=deer
       Kimliği belirtilen çok oyunculu senaryoyu seçer. Öntanımlı
       senaryo kimliği multiplayer_The_Freelands'dır.

    --sidetaraf=deer
       Bu taraf için geçerli çağdan bir ırk seçmek için kullanılır.
       Irklar kimlikleriyle belirtilirler. Irklar data/multiplayer.cfg
       dosyasında tanımlanmıştır.

    --turns=deer
       Seçilen senaryonun el sayısını sınırlamak için kullanılır. 50
       öntanımlıdır.

    Çizgesel arayüzü başlatmaksızın kendi saldırı arayüzünüzü öntanımlı
    saldırı arayüzüne karşı denemek için komut satırı örneği:
       wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
       --algorithm2=python_ai
       --parm2=python_script:py/benim_python_ai.py

YAZAN

    Oyun David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmıştır.
    Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ve Soliton
    <soliton.de@gmail.com> tarafından düzenlenmiştir.
    Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors  <cyril@bouthors.org>
    tarafından yazılmış ve Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org>
    tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
    Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının koşullarına bağlı
    kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)