Provided by: wesnoth-editor_1.4.5-1_i386 bug

İSİM

    wesnoth_editor - Wesnoth Savaşı harita düzenleyicisi

KULLANIM

    wesnoth_editor [seenekler] [harita]

AÇIKLAMA

    Wesnoth Savaşı harita düzenleyicisi

SEÇENEKLER

    --bpp sayı
       Benek başına düşen bit sayısını ayarlar. Örnek: --bpp 32

    --datadir
       Kullanılacak veri dizinini seçer.

    -f, --fullscreen
       Tam ekran kipinde çalışır.

    -h, --help
       Komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.

    --log-seviye=alan1,alan2,...
       Günlük alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük
       alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir.  Olası  önem
       seviyeleri:  error, warning, info, debug.  error  seviyesi
       öntanımlıdır.

    --logdomains
       Tüm günlük alanlarının bir listesini basar ve çıkar.

    --path Oyun data dizininin yerini basar ve çıkar.

    -r XxY, --resolution XxY
       Ekran çözünürlüğünü ayarlar. Örnek: -r 800x600

    -v, --version
       Sürüm numarasını basar ve çıkar.

    -w, --windowed
       Harita düzenleyici pencereli kipte çalışır.

YAZAN

    Oyun David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmıştır.
    Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net> ve ott <ott@gaon.net> tarafından
    düzenlenmiştir.
    Bu  kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>
    tarafından yazılmış ve Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org>
    tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
    Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının koşullarına bağlı
    kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    wesnoth(6), wesnothd(6)