Provided by: wesnoth-server_1.4.5-1_i386 bug

İSİM

    wesnothd - WesnothSavaşı çok oyunculu ağ sunucusu

KULLANIM

    wesnothd [-dv] [-c dosya-yolu] [-p port] [-t say] [-T say]
    wesnothd -V

AÇIKLAMA

    Wesnoth Savaşı çok oyunculu oyunlarını yönetir. Wesnoth istemcisinden
    veya soket üzerinden hangi komutların kabul edildiğini öğrenmek için
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration adresine bakınız.

SEÇENEKLER

    -c dosya-yolu, --config dosya-yolu
       wesnothd'ye  yapılandırma  dosyasını  bulacağı yeri söyler.
       Sözdizimi için aşağıdaki SUNUCU YAPILANDIRMASI bölümüne bakınız.
       Artalan  sürecine  SIGHUP sinyali göndererek yapılandırmayı
       yeniden yükleyebilirsiniz.

    -d, --daemon
        wesnothd'yi bir artalan süreci olarak çalıştırır.

    -h, --help
       Komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.

    --log-seviye=alan1,alan2,...
       Günlük alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük
       alanlarını  kapsamak  üzere all belirtilebilir. Olası önem
       seviyeleri:  error, warning, info, debug.  error  seviyesi
       öntanımlıdır ve server alanı için info seviyesi kullanılır.

    -p port, --port port
       Sunucunun  belirtilen  portu  dinlemesini sağlar. Bir port
       belirtilmezse 15000 öntanımlıdır.

    -t say, --threads say
       Ağ G/Ç için bekleyen iş evrelerinin azami sayısını belirler. (5
       öntanımlıdır. En çok 30 belirtilebilir.)

    -T say, --max-threads say
       Oluşturulacak iş evrelerinin azami sayısını belirler. 0 bir
       sınır olmadığını belirtir ve öntanımlıdır.

    -V, --version
       Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

    -v, --verbose
       Hata ayıklama günlüğünü açar.

SUNUCU YAPILANDIRMASI

  Genel sözdizimi şöyledir:
    [etiket]

       key="deer"

       key="deer,deer,..."

    [/etiket]

  Genel anahtar (key) isimleri:
    connections_allowed
       Aynı IP adresinden izin verilen bağlantı sayısı. 0 sonsuz
       anlamına gelir. 5 öntanımlıdır.

    disallow_names
       Sunucu tarafından kabul edilmeyen isimler/rumuzlar. Dosya ismi
       kalıp karakterlerinden `*' ve `?' desteklenir. Daha ayrıntılı
       bilgi  için glob(7) sayfasına bakınız. Öntanımlı (bir şey
       belirtilmezse       kullanılacak)        değerler:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player

    max_messages
        messages_time_period süresince izin verilen ileti sayısı. 4
       öntanımlıdır.

    messages_time_period
       Saldırı olarak algılanmayacak ileti sayısının geçebileceği süre
       (saniye cinsinden). 10 saniye öntanımlıdır.

    motd  Günün sözü.

    passwd Yönetici  yetkilerini  kazanmak  için  kullanılacak parola.
       Genellikle `admin ' ile başlar.

    versions_accepted
       Sunucu tarafından kabul edilen sürüm dizgelerinin virgül ayraçlı
       listesi.  Dosya  ismi  kalıp  karakterlerinden `*' ve `?'
       desteklenir. (Dağıtıldığı wesnoth sürümü öntanımlıdır.)
       Örnek: versions_accepted="*" her sürüm dizgesi kabul edilir..

  Genel etiket isimleri:
    [redirect] Belli istemci sürümlerinin yönlendirileceği sunucuların
    belirtildiği etiket.

       host  Yönlendirilecek sunucunun adresi.

       port  Bağlanılacak port.

       version
           Yönlendirilecek sürümlerin virgül ayraçlı listesi. Dosya
           kalıbı karakterleri bakımından versions_accepted ile aynı
           yöntem kullanılır.

    [proxy] Sunucuya bir vekil sunucu gibi çalışacağını ve bağlanan
    istemcilerin isteklerini belirtilen sunucuya yönelteceğini söyleyen
    etiket. [redirect] için kullanılan anahtarlar kullanılır.

YAZAN

    Program David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmış, Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott  <ott@gaon.net>  ve  Soliton
    <soliton.de@gmail.com> tarafından düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayfası
    ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> tarafından yazılmış Nilgün
    Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org> tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
    Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının koşullarına bağlı
    kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)