Provided by: hex-a-hop_0.0.20070315-6_i386 bug

TÊN

    hex-a-hop - trờ chối đố dựa vào cái ngói hình sáu cạnh

T

    Hex-a-hop là một trờ chối đố dựa vào cái ngói hình sáu cạnh. Thời gian
    không bị hạn chế, cũng không có yếu tố thời gian thật.

    Mục đích đơn giản là hủy mọi cái ngói hình sáu cạnh màu lục trên mỗi
    cấp trong 100 cấp. Lên cấp thì gặp kiểu ngói thêm mà làm cho lợt chơi
    khó hơn và thú vi hơn.

S DNG

    Bạn có thể di chuyển con ngời chung quanh bảng chơi bằng phím
    Q,W,E,A,S,D, hoặc bằng vùng phím số. Hoặc bạn có thể sử dụng con chuột
    để nhấn vào ngói tới đó bạn muốn nhảy.

    Dùng phím U, phím xoá lùi hay cái nút bên phải trên chuột để hủy bớc
    làm lỗi. Phím Esc (hay cái nút ở giữa trên chuột) sẽ hiển thị trình đơn
    cho phép bạn khởi chạy lại trong trờng hợp không thể tiếp tục.

    Mục đích là bổ tất cả các cái ngói màu lục. Thờng có thể bổ ngói bằng
    cách nhảy lên nó. Nó sẽ nứt khi bạn đến, rồi tan rã chỉ khi bạn nhảy
    ra. Hãy cố gắng tránh trờng hợp đặt tự bẫy !

    Trong khi chơi, bạn sẽ thấy lời gọi ý và hớng dẫn về phơng pháp chơi
    đúng. Dùng phím con trỏ hay nhấn vào mũi tên để cuộn qua trợ giúp.
    Trang trợ giúp thêm sẽ đợc hiển thị khi bạn tiến lên qua trò chơi, vì
    kiểu ngói mới sẽ cứ xuất hiện.

    Bạn có thể chọn cấp kế tiếp trên màn hình bản đồ. Cấp màu bạc đã đợc
    xoá trống. Cấp màu đen thì cha xoá, còn sẵn sàng chơi.

    Thời hạn không bị hạn chế, cũng không có yếu tố thời gian thật, vậy bạn
    có thể chạy tự do.

XEM CNG

    Có  thông  tin  thêm  về  trò  chơi  này  trên  trang  chủ :
    http://www.aceinternet.co.uk/~mokona/

    Trong phiên bản Debian, dữ liệu trò chơi đợc cất giữ trong th mục
    $HOME/.hex-a-hop/ . Cha đặt biến môi trờng $HOME thì nó dùng /tmp/
    thay vào đó.

TC GI

    Trò chơi này đợc Tom Beaumont tạo ; nó đợc phân phối dới điều kiện của
    Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL), hoặc phiên bản 2 của Giấy Phép, hoặc
    (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.

                                 Hex-a-hop(6)