Provided by: kde-l10n-ca_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    cvscheck - Informes sense connexió a sobre de l’estat de mòduls CVS.

SYNOPSIS

    cvscheck [dir]

DESCRIPCIó

    cvscheck imprimeix informació a sobre de l’estat de la vostra còpia
    local de CVS sense comunicar-se amb el servidor. Això el torna
    extremadament ràpid, atès que no li cal connexió a la xarxa.

    El  directori  indicat  serà  processat junt amb tots els seus
    subdirectoris. Si no n’indiqueu cap, s’usarà el directori actual i els
    seus subdirectoris.

    Cada fitxer amb un estat interessant serà indicat amb un caràcter al
    davant del seu nom. Els caràcters d’estat són els següents:

    ? foobar.c
       El fitxer no és conegut al CVS.

    M foobar.c
       El fitxer ha estat modificat localment.

    m foobar.c
       El fitxer podria tenir canvis locals. Haureu de fer un diff amb
       el servidor per assegurar-vos.

    C foobar.c
       El fitxer està en conflicte amb el CVS no es pot entregar de cap
       manera.

    U foobar.c
       El fitxer està en el CVS però falta en el vostre repositori
       local.

    T foobar.c
       Aquest fitxer té una etiqueta de CVS inusual.

    A foobar.c
       Teniu que fer un cvs add per aquest fitxer, però encara no l’heu
       entregat.

    R foobar.c
       Teniu que fer un cvs rm per aquest fitxer, però encara no l’heu
       entregat.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

VEURE TAMBé

    cvs(1)

AUTORS

    cvscheck ha estat escrit per en Müller, Dirk  <mueller@kde.org> i en
    Kang, Sirtaj <taj@kde.org>

    Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben
    <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada
    per d’altres).

               8 de març del 2003          CVSCHECK(1)