Provided by: kde-l10n-ca_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    cxxmetric - Una simple aplicació estadística per a fitxers de codi C i
    C++.

SYNOPSIS

    cxxmetric [fitxer]

DESCRIPCIó

    cxxmetric compta les línies de codi, comentaris i els espais en blanc,
    i calcula diverses estadístiques per a cadascun dels fitxers de codi.
    Dits fitxers hauran d’estar escrits en C o C++.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

AUTHOR

    Burton, Ben.

               7 d’abril del 2003         CXXMETRIC(1)