Provided by: kde-l10n-ca_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    kmousetool - Eina d’accessibilitat per ajudar a fer el clic del ratolí

SYNOPSIS

    kmousetool [Opcions genèriques del KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIó

    La tasca de KMouseTool és generar els clics del ratolí, allí a on
    s’aturi el punter del ratolí. Fou dissenyat d’aquesta manera per ajudar
    a aquells que, per patir algun tipus de lesió ocasionada per un treball
    repetitiu, senten dolor quan premen els botons del ratolí.

    KMouseTool també es pot configurar per esperar un temps específic per
    arrossegar al començament, abans de deixar el ratolí. D’aquesta manera,
    també el podeu usar per a les operacions arrossega i deixa.

VEURE TAMBé

    Hi ha documentació d’usuari més detallada a help:/kmousetool (podeu
    emprar  aquest  URL  en  el  Konqueror, o executant khelpcenter
    help:/kmousetool).

    Hi ha informació més amplia disponible al lloc web  de  KDE.:
    http://accessibility.kde.org

AUTORS

    KMouseTool   ha  estat  escrit  per  en  SchmiDt,  Gunnar
    <gunnar@schmi-dt.de>, Schmidt, Olaf <ojschmidt@kde.org> i Roush, Jeff
    <jeff@mousetool.com>.

AUTHOR

    Watts, Lauri.