Provided by: kde-l10n-ca_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    pruneemptydirs - Detecta directoris amb contingut inútil a un arbre de
    CVS.

SYNOPSIS

    pruneemptydirs [-f]

DESCRIPCIó

    pruneemptydirs és usat per a netejar un arbre de CVS local. Detecta
    directoris amb fitxers obsolets o buits que ja han estat eliminats del
    CVS. Algunes vegades dits directoris provoquen problemes durant la
    compilació. Examina el directori actual junt amb tots els seus
    subdirectoris.

    Tingueu present que aquesta eina no elimina res, simplement imprimeix
    el que s’hauria de fer en una serie de comandaments «remove». Els podeu
    copiar i enganxar o usar-los amb «eval» en un script.

    Aquesta aplicació funciona millor si el directori de compilació no
    coincideix amb el de les fonts, atès que no mostra directoris amb
    executables antics.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

OPCIONS

    -f   Actualment elimina directament en comptes de simplement mostrar
       el que s’hauria de fer. Useu aquesta opció amb molta cura.

AUTORS

    pruneemptydirs ha estat escrit per en Faure, David <faure@kde.org>

    Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben
    <bab@debian.org>

AUTHOR

    Burton, Ben.

               8 d’abril del 2003       PRUNEEMPTYDIRS(1)