Provided by: kde-l10n-ca_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    qtdoc - Obre una pàgina d’ajuda de Qt en el Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [nom_classe]

DESCRIPCIó

    qtdoc obre una pàgina d’ajuda de Qt™ en el Konqueror. Si li
    indiqueu el nom_duna_classe, obrirà l’ajuda específica per aquesta
    classe. Si no es mostrarà la pàgina principal d’ajuda de Qt™. No
    importen majúscules i minúscules en els noms_de_classe.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

ENTORN

    QTDIR Directori sota el qual està instal·lat Qt™. La pàgina
       principal de  l’ajuda  de  Qt™  hauria  d’estar  en
       $QTDIR/doc/html/.

EXEMPLES

    Per a mostrar l’ajuda sobre la classe QString:

       qtdoc QString

VEURE TAMBé

    kdedoc(1), assistant(1)

AUTORS

    Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben
    <bab@debian.org>

AUTHOR

    Burton, Ben.

               8 d’abril del 2003           QTDOC(1)