Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    basename - vypíše jméno souboru bez cesty a případně bez zadané přípony

SYNTAXE

    basename JMNO [PPONA]
    basename VOLBA

POPIS

    Oddělí ze zadaného JMÉNA všechna úvodní jména adresářů.  Jestliže je
    zadána PŘÍPONA, bude také odstraněna.

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

PŘÍKLADY

    basename /usr/bin/sort
       Vytiskne "sort".

    basename include/stdio.h .h
       Vytiskne "stdio".

AUTOR

    Neznámý

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    dirname(1), readlink(1)

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a basename správně nainstalovány, měl by příkaz

       info basename

    zpřístupnit kompletní manuál.