Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    bzcmp, bzdiff - porovnávají dva soubory zkomprimované pomocí bzip2

POUŽITÍ

    bzcmp [ volby_cmp ] soubor1 [ soubor2 ]
    bzdiff [ volby_diff ] soubor1 [ soubor2 ]

POPIS

    Bzcmp a bzdiff jsou používány k volání programu cmp nebo diff na
    souborech skomprimovaných pomocí bzip2.  Všechny volby specifikované
    při volání bzdiff a bzcmp jsou přeposlány přímo programu cmp nebo diff.
    Pokud je specifikován pouze jeden porovnávaný soubor, jsou porovnány
    soubory soubor1 a dekomprimovaný soubor1.bz2. Pokud jsou specifikovány
    dva porovnávané soubory, jsou dle potřeby dekomprimovány a poslány
    programu cmp či diff.  Návratová hodnota programu cmp či diff je
    zachována.

DALŠÍ INFORMACE

    cmp(1), diff(1), bzmore(1), bzless(1), bzgrep(1), bzip2(1)

CHYBY

    Zprávy od cmp či diff se dovolávají na dočasně dekomprimované soubory
    místo původních archivů.

                                   BZDIFF(1)