Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    cat - slučuje soubory a vypisuje je na standartní výstup

SYNTAXE

    cat [VOLBY] [SOUBOR]...

POPIS

    Směruje SOUBOR(y), nebo standartní vstup na standartní výstup.

    -A, --show-all
       stejné jako -vET

    -b, --number-nonblank
       na výstupu číslovat neprázdné řádky

    -e   stejné jako -vE

    -E, --show-ends
       zobrazí $ na konci každého řádku

    -n, --number
       na výstupu číslovat všechny řádky

    -s, --squeeze-blank
       zobrazí vždy jen jednu prázdnou řádku

    -t   stejné jako -vT

    -T, --show-tabs
       zobrazuje tabulátor jako ^I

    -u   (ignorováno)

    -v, --show-nonprinting
       pro netisknutelné znaky kromě tabulátoru a nového řádku používá

       zápis ^ a M-
    --help zobrazí nápovědu a skončí

    --version
       vypíše verzi programu a skončí

    Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten
    standartní vstup.

PŘÍKLADY

    cat f - g
       Vypíše obsah souboru f, pak standartního vstupu a pak souboru g.

    cat  Kopíruje standartní vstup na standartní výstup.

AUTOŘI

    Torbjorn Granlund a Richard M. Stallman.

OZNAMOVÁNÍ CHYB

    Chyby týkající se programu zasílejte prosím na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je svobodný software. Můžete jeho kopie rozšiřovat podle podmínek
    GNU General Public License  <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Není zde ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu povoleném ze zákona.

VIZ TÉŽ

    Plná dokumentace pro cat je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou
    programy info a cat řádně nainstalovány ve vašem počítači,
       info cat
    vám umožní přístup ke kompletnímu manuálu.

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>