Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    cdplay -- interaktivní program, který umožňuje ovládání a přehrávání
    audio CD v textovém módu pod Linuxem.

POPIS

    cdp [ -h | -l | -n | -s ] [play <číslo_stopy>]
    cdplay [ -h | -l | -n | -s ] [play <číslo>] [stop] [table]
         -s : start v tichém módu
         -h : pomoc
         -n : zamezit autopřehrávání
         -l : pomalý start (čeká na zavedení)
    play <číslo> : autoplay z <čísla> stopy na CD
        stop : zastavit přehrávání CD
        table : zobrazit obsah TOC (tabulka obsahu) z databáze

    Napište cdp pro spuštění programu. Zapněte NUM LOCK na numerické
    (keypad) klávesnici.  Stiskem DEL na numerické klávesnici se spustí
    menu s nápovědou.  Když cdp přehrává CD, zobrazuje číslo právě
    přehrávané stopy a celkový uplynulý čas CD i aktuální stopy. Všimněte
    si, že celkový uplynulý čas CD zahrnuje čas pro stopy datového typu
    jako doplněk k přehrávatelným stopám.

    Použijte cdplay jako neinteraktivní verzi cdp.

POPIS

    cdp je interaktivní program, který umožňuje ovládání a přehrávání audio
    CD v textovém módu pod Linuxem. Je založen na WorkBone, který se je
    zase založen na modulech "hardware.c", "database.c" a "struct.c"
    propracovaného programu X11 CD známého jako WorkMan.  cdp zobrazuje
    databázi CD, generovanou WorkManem. Umožňuje také tyto informace
    editovat.

    cdp očekává zařízení /dev/cdrom. Jestliže toto zařízení nemáte, změňte
    v adresáři /dev symbolický odkaz 'cdrom' tak, aby ukazovala na zařízení
    mechaniky CD-ROM. Například jestliže je CD-ROM na zařízení 'mcd0',
    prověďte následující:

           cd /dev
           ln -sf mcd0 cdrom

    Popřípadě můžete editovat "hardware.c", aby odpovídal vaší cd rom a
    překompilovat program.

    cdp používá numerickou klávesnici jako řídící panel a umožňuje vám
    přeskakovat stopy, přehrávat, pozastavit(pause), zastavit, a obnovit
    přehrávání audio CD. Ujistěte se, že máme rozsvícený NUM LOCK když
    používáte cdp.  Grafická šablona je zobrazena, aby vás informovala.
    Časy přehrávání jsou průběžně obnovovány a zobrazovány.

            +numerická klávesnice+
            |          |
            |  7   8   9  |
            |          |
            |  4   5   6  |
            |          |
            |  1   2   3  |
            |          |
            |  0     del  |
            |          |
            +--------------------+

    klávesa '9' na keypadu je "přehrávat"
    klávesa '8' na keypadu je "pausa/spustit"
    klávesa '7' na keypadu je "stop"
    klávesa '6' na keypadu je "další"
    klávesa '5' na keypadu je "opakovat"
    klávesa '4' na keypadu je "předchozí"
    klávesa '3' na keypadu je "skok dopředu o 15 sekund"
    klávesa '2' na keypadu je "tvrdé přerušení" (zastavení hudby)
    klávesa '1' na keypadu je "skok dozadu o 15 sekund "
    klávesa '0' na keypadu je "měkký odchod" (muzika pokračuje)
    klávesa '.' na keypadu je "nápověda"
    klávesa 'enter' edituje současnou stopu
    klávesa 'a' edituje jméno interpreta
    klávesa 'c' edituje jméno cd (alba)

KOPÍROVÁNÍ

    cdp je je volně šiřitelný software poskytovaný BEZ jakékoliv ZÁRUKY, BA
    ANI v sobě nezahrnuje záruku obchodní nebo způsobilost pro určité
    použití. Používáte na vlastní riziko. cdp může být použit jakkoliv po
    dobu, kdy splňujete podmínky Free Software Foundation GNU General
    Public License verze 2. Tento software by měl obsahovat kopii GNU
    General Public License. Kopii této licence můžete získat napsáním na:

      Free Software Foundation, Inc.,
      675 Mass Ave,
      Cambridge, MA 02139, USA.

CHYBY

    Je nepravděpodobné, že bych dále vyvíjel cdp. Rozšíril jsem WorkBone
    0.1 o podporu WorkMan CD databází. Tento program je další rozšíření
    WorkBoneII 0.2 o podporu editace CD databáze. Prosím, pošlete mi e-
    mailem jakékoliv chyby, či možná vylepšení, jež zjistíte. cdp pracuje
    s mojí Mitsumi FX001D CD-ROM jednotkou, ale spolupráce s jinými
    jednotkami se může lišit. WorkMan používá běžná volání a funkce. Na
    rozdíl od WorkBone, cdp používá ncurses ke zobrazování. Jestli se někdo
    zajímá o jeho portování na další platformy, může mi poslat e-mail.

    Enjoy.

AUTOR

    Sariel Har-Peled (sariel@math.tau.ac.il).