Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    chgrp - změní vyjmenovaným souborům skupinu vlastníků

SYNTAXE

    chgrp [volby] skupina soubor...

    Volby POSIX: [-R] [--]

    Volby POSIX.1-2001: [-hHLPR]

    GNU označení skupiny: [--reference=referencni_soubor]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-cfvR] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz chgrp změní skupinu vlastníků zadaných soubor na skupinu
    zadanou jménem nebo číslem (group ID).

VOLBY POSIX

    -R   Rekurzivně změní skupinu vlastníků adresářů a jejich obsahu. (A
       pokračuje i v případě že dojde k chybě.)

    --   Konec seznamu voleb.

VOLBY AUSTIN DRAFT

    -h   V  případě  symbolických  odkazů  změní  skupinu vlastníků
       symbolického odkazu, nikoliv objektu na který ukazuje. Pokud
       systém nepodporuje skupiny vlastníků pro symbolické odkazy,
       neudělá se symbolickým odkazem nic.

    -H (half-logical; napůl logický)
       (Když je zadáno spolu s -R.) Pro každý zadaný soubor, který je
       symbolickým odkazem na adresář, změní skupinu vlastníků tohoto
       adresáře a všech souborů, které leží pod ním.

    -L (logický)
       (Když je zadáno spolu s -R.) Pro každý soubor, ať už je zadán
       jako parametr nebo nalezen při rekurzivním procházení, který je
       symbolickým odkazem na adresář, změní skupinu vlastníků tohoto
       adresáře a všech souborů, které leží pod ním.

    -P (physical; fyzický)
       (Když je zadáno spolu s -R.) Pro každý soubor, ať už je zadán
       jako parametr nebo nalezen při rekurzivním procházení, který je
       symbolickým odkazem na adresář, změní skupinu vlastníků tohoto
       symbolického odkazu, nikoliv objektu na který ukazuje. Pokud
       systém nepodporuje skupiny vlastníků pro symbolické odkazy,
       neudělá se symbolickým odkazem nic. To je implicitní chování.

    -R   Rekurzivně změní skupinu vlastníků adresářů a jejich obsahu.

DOPLŇUJÍCÍ POPIS GNU

    Rozšíření  GNU  (nové  ve  fileutils  4.0)  umožňuje  použít
    --reference=referencni_soubor jako popis skupiny: stejná skupina jako
    pro referencni_soubor.

VOLBY GNU

    -c, --changes
       Podrobně vypisuje operace pro každý soubor, jehož skupina se
       právě mění.

    -f, --silent, --quiet
       Nevypisuje chybová hlášení o souborech, jejichž skupina nemůže
       být změněna.

    -h, --no-dereference
       Pracuje přímo se symbolickými odkazy, nikoliv s objekty, na
       které ukazují. Tato volba je přístupná pouze pokud je k
       dispozici systémové volání lchown.

    -v, --verbose
       Podrobně vypisuje hlášení o všech souborech.

    -R, --recursive
       Rekurzivně změní skupinu vlastníků adresářů i jejich obsahu.

STANDARDNÍ VOLBY GNU

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam. V
    systému splňujícím standard XSI má NLSPATH obvyklý význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2 vyžaduje pouze volbu -R.  Ostatní  volby  nemusejí  být
    přenositelné.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje chgrp z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.