Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    chroot - provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým
    adresářem

SYNTAXE

    chroot NOVKOENOVADRES [PKAZ...]
    chroot VOLBA

POPIS

    Spustí PŘÍKAZ s kořenovým adresářem nastaveným na NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ.

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    Není-li zadán žádný příkaz, spustí ``${SHELL} -i''  (implicitně:
    /bin/sh).

AUTOR

    Napsal Roland McGrath.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    chroot(2)

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a chroot správně nainstalovány, měl by příkaz

       info chroot

    zpřístupnit kompletní manuál.